دکتر هادی غائبی

دکتر هادی غائبی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر هادی غائبی

Dr. Hadi Gherbi

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد تلفیق آب شیرین کن چنداثره تقطیری با تراکم بخار (MED-TVC) در یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 7، شماره: 2
2 بازیافت حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی با استفاده از آب شیرین‌کن رطوبت‌زن- رطوبت‌زدا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 1
3 بررسی عملکرد گرمایی مبادله کن گرمایی زمین به هوا با استفاده از یک مدل تحلیلی شبه گذرا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 1
4 تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم جدید تولید همزمان سرمایش و توان با تلفیق سیکل رانکین آلی (ORC) و سیستم تبرید اجکتوری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 6، شماره: 2
5 تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
6 تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم ترکیبی جدید تولید توان و آب شیرین، با ترکیب چرخه‎ فوق بحرانی تراکم‎مجدد دی‎اکسید کربن و چرخه نمک‎زدایی رطوبت‎زنی-رطوبت‎زدایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 4
7 تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم جدید تولید همزمان سه گانه بر پایه چرخه تبرید اجکتوری (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
8 تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله کن غشا پروتونی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
9 تحلیل ترمودینامیکی سیکل خنک کن اسکرمجت به منظور تولید توان الکتریکی و هیدروژن با استفاده از PEM (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 10، شماره: 1
10 تولید همزمان توان و هیدروژن با استفاده از حرارت اتلافی موتور جت فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 25، شماره: 3
11 شبیه سازی و بررسی عملکرد سیستم سرمایش دسیکنت کوپل شده با یک مبدل حرارتی زمین به هوا (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 10، شماره: 2
12 شبیه سازی یک سیستم نوین تولید یکپارچه هیدروژن و توان با تلفیق چرخه ORC و سیستم ریفرمینگ بخارآب زیست گاز خورشیدی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 2
13 طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 18، شماره: 68
14 مدلسازی ترمودینامیکی و ارزیابی عملکرد سیکل جدید و اصلاح شده رانکین آلی با استفاده همزمان از اجکتور بخار و ریژنراتور (دریافت مقاله) دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی دوره: 2، شماره: 2
15 مدلسازی عددی ذخیره سازی فصلی انرژی در اکیفر برای استفاده یک مجتمع مسکونی و بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشگاه انرژی و محیط زیست معتمد سازمان حفاظت محیط زیست: دانشگاه محقق اردبیلی.... (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
2 آنالیز اقتصادی یک ساختمان مسکونی با افزودن عایق در جدار دیوار جنوبی و بام در سه اقلیم مختلف ایران با دوره مصرف 10 ساله انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
3 ارائه یک سیستم تولید سه گانه تبرید،گرمایش و توان با استفاده از سیال عامل های دو جزئی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
4 ارائه یک سیستم تولید همزمان توان و تبرید به منظور بازیافت گرمای اتلافی یک موتور دیزل دریایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
5 ارزیابی ترمودینامیکی آب شیرینکن چنداثره تقطیری (MED-TVC) کوپل شده با یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
6 ارزیابی ترمودینامیکی سیکل جدید سیکل ارگانیک رانکین ORC تجهیز شده با بازیاب Regenerator وگرمکن سیال تغذیه feed fluid heater (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
7 ارزیابی جامع ترمودینامیکی یک سیستم تلفیقی جدید تولید برودت و توان سیکل تبرید آبشاری تلفبق شده با سیکل ارگانیک رانکین ساده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
8 ارزیابی عملکرد تلفیق آب شیرین کن چند اثره تقطیری با تراکم بخار(MED-TVC) در یک سیستم در یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما با محرک اولیه توبین گاز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
9 ارزیابی عملکرد دوسیکل orc جدید بهمراه ایجکتور و ریژنراتور بازیاب حرارتی با سیالهای عامل مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
10 ارزیابی کمی ریسک خطوط انتقال مایعات هیدروکربنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
11 بازیابی حرارت هیتر ایستگاه CGS از طریق سیکل رانکین آلی برای تولید توان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
12 بازیافت گرمای اتلافی موتور دیزل دریایی با استفاده از یک سیستم تولید هم زمان حرارت، برودت و توان با تلفیق چرخه- های رنکینآلی، تبرید اجکتوری و پمپ حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
13 بررسی استفاده از دستگاه آنالیزور گازهای احتراق Seitron Chemist ۶۰۶S برای اندازه گیری گازهای آلاینده از دودکشهای واحدهای صنعتی به منظور بررسی استانداردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
14 بررسی پارامترهای موثر در عملکرد ریژنراتور دوار برای بازیافت انرژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
15 بررسی تاثیر جنس خاک و قطر لوله بر عملکرد حرارتی مبدل زمین به هوا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
16 بررسی تجربی استحصال آب از رطوبت موجود در هوا توسط سیستم ترکیبی خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی تجربی پدیده ی کوبش چند ترکیب بنزین-گازطبیعی با سوخت غالب بنزین در یک موتور SI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
18 بررسی تجربی پدیدهی کوبش چند ترکیب بنزین-گازطبیعی با سوخت غالب بنزین در یک موتورSI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
19 بررسی تجربی سرمایش فضاهای کوچک با استفاده از انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی تحلیل و ارزیابی اگزرژتیک انواع مختلف موتورها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
21 بررسی ترمودینامیکی انواع سیستم آب شیرین کن رطوبت زن- رطوبت زدا تک هیتر از نوع آب باز- هوابسته (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
22 بررسی فنی و اقتصادی ضرورت استخراج هلیوم از گاز طبیعی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
23 پتانسیل سنجی بهره برداری از منبع زمین گرمایی سبلان به منظور تولید توان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
24 تحلیل اگزرژی پیشرفته سیکل توان جذبی با منبع زمین گرمایی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
25 تحلیل اگزرژی و بهینه سازی ترمواکونومیکی سیکل تبرید آبشاری آمونیاک – دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
26 تحلیل انرژتیک سیکل تبرید اجکتوری برای سیالات عامل مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
27 تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل تولید همزمان حرارت، برودت و توان جدید با تلفیق سیکل های رانکین آلی، تبرید اجکتوری و پمپ حرارتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
28 تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم تولید همزمان توان و حرارت با تلفیق پیل سوختی اکسید جامد و مبدل بازیافت حرارت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
29 تحلیل ترمودینامیکی سیکل ترکیبی توربین گاز احتراق خارجی - تبرید اجکتوری با بهره گیری از سوخت بیوماس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
30 تحلیل ترمودینامیکی سیکل توان جذبی و مقایسه عملکرد آن با سیکل رانکین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
31 تحلیل ترمودینامیکی سیکل تولید توان کالینای آبشاری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
32 تحلیل ترمودینامیکی سیکل جدید ORC با دو اواپراتور تلفیق شده با ایجکتوربخار و بازیاب حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
33 تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم ترکیبی جدید بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
34 تولید بیودیزل از منابع پسماند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
35 تولید همزمان توان و برودت با تلفیق سیکلهای کالینا و سرمایش جذبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
36 شناسایی روش های علمی و صنعتی استخراج هلیوم از گاز طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
37 طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی هیبریدی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
38 طراحی و ساخت کلکتور خورشیدی هواگرم سازگار بامحیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
39 عوامل موثر بر نانوسیال ها در انرژی انتقال حرارت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
40 کاربرد تئوری اعداد خاکستری در ارزیابی پیامد زیست محیطی خطوط لوله انتقال مایعات هیدروکربنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
41 مدل سازی ترمودینامیکی سیکل تلفیقی پیل سوختی اکسید جامد و ریفرمینگ بخارآب بیوگاز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
42 مدل سازی و تحلیل عملکرد تانک ذخیره ساز انرژی حاوی مواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
43 مدلسازی ترمودینامیکی آب شیرین کن رطوبت زن-رطوبت زدا (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
44 مدلسازی و ارزیابی اگزرژتیک پمپ حرارتی زمین گرمایی تلفیق شده با انرژی خورشیدی جهت مصارف خانگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
45 مروری: مطالعه امکان سنجی برای جایگزین بازرسی های داخلی مخازن تحت فشار با روش بازرسی غیر مهاجم در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
46 مطالعه پارامتری یک سیستم سرمایش جذبی سرمایش جذبی LiBr و بهینه سازی ازدو دیدگاه انرژی و اگزرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
47 مطالعه خنک کاری CPU کامپیوتر با استفاده از میکروکانال به شکل مربع، دایره و مثلث با سطح مقطع یکسان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
48 مطالعه و بررسی آلودگی صوتی صنایع کوچک با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست- مطالعه موردی: کارخانه شن و ماسه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی