دکتر حسین یوسفی سهزابی

دکتر حسین یوسفی سهزابی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر حسین یوسفی سهزابی

Dr. Hossein Yousefi Sahzabi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیش بینی جریان ورودی با استفاده از تحلیل مدل های سری زمانی (مطالعه موردی: سد جامیشان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 6، شماره: 1
2 شبیه سازی بارش رواناب با استفاده از ابزار RRL (مطالعه موردی: ایستگاه رحیم آباد - دشت سیلاخور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان جهت استقرار کاربری کشاورزی با استفاده ازمدل مخدوم درمحیط GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد اسید استیک پتروشیمی فن آوران در فاز بهره برداری با استفاده از روش FMEA (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
3 استفاده از روش PHA در آنالیز مقدماتی ریسک های زیست محیطی صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی: واحد اسید استیک پتروشیمی فن آوران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
4 انواع روشهای مکانیابی لندفیل مواد زاید شهری براساس تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره فضایی در GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 بررسی معیارهای موثر در مکانیابی لندفیل مواد زاید جامد شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 پهنه بندی آمایشی کاربری مرتعداری با استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره ahpدرمحیط GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 شناسایی و مکان یابی محل دفن پسماند عملیات حفاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی میدان نفتی منصوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
8 مکانیابی محل دفن پسماند عملیات حفاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ahp وسامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی میدان نفتی منصوری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند