پروفسور حسین معماریان

پروفسور حسین معماریان

پروفسور حسین معماریان

Prof. Hossein Memarian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analytical Solution for Stress Field and Intensity Factor in CSTBD under Mixed Mode Conditions (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 48، شماره: 1
2 آموزش برخط مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 82
3 ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی ها در نمودار تصویری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
4 ارائه روشی جدید برای رده بندی درز ها با رویکرد بهینه رده بندی کننده بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
5 ارزیابی داخلی برنامه های آموزش مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 42
6 اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
7 Experimental and Numerical Investigation of Rock Dynamic Fracture (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 1
8 Identifying Corresponding Earthquake of Mobarak Abad Landslide, Northeast Tehran, Iran (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 14، شماره: 4
9 Thermal Analysis: A Complementary Method to Study the Shurijeh Clay Minerals (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 49، شماره: 1
10 بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 52
11 بازنگری برنامه درسی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 44
12 بازنگری برنامه های آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
13 بازنگری درپروژه های کارشناسی مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 60
14 برآورد میزان سختی و توان سایش پذیری قطعات تشکیل دهنده کنگلومرایی در مسیر تونل انتقال آب گلاب 2 توسط آزمون سایش سورشار (CAI) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
15 بررسی پایدارسازی شیروانی ها بهکمک نتایج تحلیل های احتمالاتی (مثال موردی: شیروانی مشرف به سرریز آزاد سد کوار شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 2
16 بررسی علل بی‌انگیزگی دانشجویان مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 86
17 پایگاه اطلاعات آموزش معدن و مواد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 25
18 پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان تهران با استفاده از روش های داده محور و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
19 پهنه بندی شاخص کیفی سنگ در ساختگاه سد سمیلان، براساس گسل ها و شبکه عصبی خودسازمانده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 84
20 تحلیل فوریه نواقص روش های پردازش چاه نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 93
21 تدارک هدفها ودستاوردهای آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 49
22 تضمین کیفیت آموزش مهندسی معدن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 19
23 توسعه مهارت های آموزشی استادان مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 75
24 توسعه مهارتهای یاددهی یادگیری در دستیاران آموزشی برنامههای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 65
25 جایگاه تفکر خلاق درآموزش مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 61
26 جستجوی زمینلرزههای تاریخی در تپه باستانی سیلک، با استفاده از باستانشناسی لرزهای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
27 روش جدید شبکه تابع پایه شعاعی تعمیم یافته، به منظور درون یابی متغیرهای ناحیه ای در علوم زمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
28 روشهای نوین دانشجو محور درآموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 52
29 سازکار ارزیابی بیرونی برنامههای آموزش مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 64
30 سازکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 51
31 شناسایی راک تایپ های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون -کسل و تخمین گر لولیموت (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 5
32 شناسایی شکستگی ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 22، شماره: 72
33 طراحی و اجرای برنامه کارشناسی ارشد آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 85
34 فرایندارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
35 کارایی سنجش علمی بر اساس شاخص مقاله، در نظام آموزش فنی-مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 75
36 کاستیهای برنامه های آموزش مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 51
37 مدل سازی پویای فرونشست دشت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
38 مقایسه شکستگی ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در یک میدان نفتی، با استفاده از لاگ تصویری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
39 نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
40 واکاوی یک تجربه در آموزش از راه دور، دانشگاه آزاد ایران (سابق) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 81
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 10 توانایی آینده ساز برای دانشجویان مهندسی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
2 3D Reconstruction of an Iranian Southwest Reservoir Plugs Using Medical X-Ray Images (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
3 آموزش مهندسی برای فردا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
4 ارائه روشی جهت رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت از محل سکونت و تعیین میزان رضایتمندیبا استفاده از تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
5 ارزیابی اثرات بلند مدت تزریق (CO(2 و تاثیر آن بر حفظ یکپارچگی پوشسنگ در یکی از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
6 ارزیابی ریسک زمینلغزشها با استفاده از آنالیزهای کمی مطالعه موردی: شیروانیهای مشرف به جاده هراز در منطقه وانا (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی ریسک های ایمنی ناشی از تجهیزات آتش نشانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن ( MFMEA ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
8 ارزیابی کارایی تخمین سرعت موج برشی توسط روابط فیزیک سنگ و شبکههای عصبی مصنوعیدر یکی از میادین هیدروکربوری جنوب ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
9 ارزیابی کارایی روش فاصله ماهالانوبیس در تفکیک رخساره‌های نفتی، در یکی از میادین هیدروکربوری ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
10 ارزیابی نقش ژئومکانیک نفت در فرآیند افزایش تولید نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
11 ارزیابی نمودار شدت شکستگی در مدلسازی شکستگی ها با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
12 استخراج خصوصیات ژئومکانیکی از اطلاعات لرزه ای جهت ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
13 استفاده از روش توموگرافی لرزه ای در بدست آوردن پارامترهای مکانیکی سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
14 استفاده از روش های قابلی تاعتماد در تحلیل پایداری شیروانی های سنگی (مثال موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
15 انتخاب پنجره بهینه چگالی گل حفاری با استفاده از ساخت مذل یک بعدی ژئومکانیکی در بخش ماسه سنگی سازنذ آسماری )میدان منصوری( (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
16 انتخاب روش بهینه خوشه بندی لیتولوژی در سری های نفتی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
17 انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر برای حفاری های ژئوتکنیکی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
18 ESTIMATION OF THE EARTHQUAKE INTENSITIES IN IRAN BASED ON GROUND EFFECTS (APPLICATION OF INQUA SCALE); 2 CASE STUDIES (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 Numerical simulation of multiple hydraulic fractures propagation to determine the proper spacing of the perforation clusters (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
20 RECENT FINDINGS IN SEISMIC HAZARD MODELS OF IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 Studying subsidence effect of production based on numerical methods, a case study of an oilfield in South-West of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
22 بازسازی 3 بعدی هندسه پلاگ های سنگی یکی از مخازن جنوب غربی ایران با استفاده از تصاویر سیتی اسکن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
23 بانک اطلاعات کتابشناختی ژئوتکنیکی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
24 بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی صنعت حفاری
25 بررسی انتقادی رو شهای متداول طبقه بندی دسته درزها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
26 بررسی اهمیت تحلیل قابلیت اعتماد در شیروانی های سنگی به روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: سرریز آزاد سد کوار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
27 بررسی بهره وری ماشینهای رودهدر در زمینهای نرم و تونلهای شیبدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
28 بررسی پایداری تونل های دوقلوی قطار شهری اهواز در محل برخورد با گسل اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
29 بررسی پایداری منحنی طیفی H/V مایکروترمورها برای چند نمونه ساختگاه انتخابی در شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 بررسی خواص مخزنی سازند عرب در میدان نفتی بلال (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
31 بررسی سایش سنگ به عنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
32 بررسی کیفیت مخزنی سازند شوریجه در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
33 بررسی میزان نشست مخزن آسماری در اثر تولید، در یکی از میادین نفت و گاز جنوب غربی ایران با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
34 پهنه بندی حساسیت زمین لغزش، در ناحیه ساحلی دریای خزر، با روش احتمالی نسبت فراوانی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
35 پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل دریای مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
36 پهنه بندی خطر زلزله در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
37 پهنه بندی و ریز پهنه بندی خطر زلزله در منطقه شهر کرد (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
38 پیشنهاد درس جدید "حرفۀ مهندسی" برای دوره های کارشناسی مهندسی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
39 تاثیر سرعت حرکت نسبی بر ظرفیت سایشی کانی ها در آزمایش سورشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
40 تاثیر سرعت حرکت نسبی بر ظرفیت سایشی کانیها در آزمایش سورشار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
41 تحلیل خطر زمینلرزه و آسیب پذیری لرزه ای در ساختگاه کارخانه زغالشویی زرند با توجه به زمینلرزه 1382/12/4 زرند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
42 تحلیل خطر و ریسک زمین لرزه در معادن روباز ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
43 تحلیل ریسک لرزه ای سد رسوبگیر اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
44 تخمین حجم رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از لاگ نوترون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
45 تخمین ضخامت آبرفت روی سنگ بستر با استفاده از سرعت موج برشی و خردلرزه های محیطی با مطالعه موردی شهر کرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
46 تشخیص سطوح تماس سیالات مخزنی و نقش آن در تعیین سطوح سیالاتپس از ذخیره سازی با استفاده از تکنیک موجک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
47 تعیین محل بهینه حفاری در ساختگاه سدها بر اساس تخمین زمین آماری اندیس ضربی پارامترهای ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
48 تفسیر نمودارهای تصویری، به منظور شناسایی شکستگی‌ها، در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
49 تفکیک هوشمند نواحی شکسته و غیر شکسته در چاههای نفت مخزن آسماری با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
50 خوشه بندی درزهای منطقه مارخیل به روش میانگینK داده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
51 دستورالعمل ایمنی در حفاریها و گودبرداریها (دریافت مقاله) سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
52 رفتار ضریب پخش و تراوایی در مناطق لرز هخیز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
53 زمینلرزه زرند- داهوئیه و تاثیر آن در آبدهی چاهها و قنوات اطراف گسل کوهبنان، کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
54 ژئوشیمی تحت الارضی زیربخشهای مختلف سازند شوریجه دریکی از میادین گازی شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 سازوکار ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی، از آرمان تا واقعیت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
56 شبیه سازی عددی گسترش شکستگی های هیدرولیکی چندگانه در شیل های گازی به منظور تعیین فاصله بندی مناسب دسته های مشبک کاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
57 شناسایی چالش های استقرار سامانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان آتشنشانی بر اساس استاندار NFPA 1500 و رتبه بندی آن (مطالعه موردی منطقه یک آتشنشانی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
58 شناسایی شکستگی ها در نمودارهای تصویری با استفاده از تکنیک هایآنالیز تصویر به منظور تعیین زون های مناسب ذخیره سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
59 طبقه بندی پروژه های علوم زمین در ایران بر مبنای مقیاس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
60 طبقهبندی لیتولوژیکی بااستفاده از تکنیک پردازشتصویر و شبکهعصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
61 طراحی پایگاه دادههای مهندسی ارزش پروژههای ژئوتکنیکی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
62 طراحی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت، برای صنعت معدن کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
63 طراحی دوره های آموزشی محیط زیست معدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
64 طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاههای جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
65 کارایی روش های خوشه بندی در تخمین لیتولوژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
66 کاربرد تکنیک های خوشه بندی گوستافسون کسل و دسته بندی DBSCAN در زون بندی مخازن (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
67 کاربرد فیزیک سنگ در تعیین سنگ شناسی سازند فهلیان، در دوچاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
68 کاربرد مجموعه های فازی در سیستم طبقه بندی شاخص مقاومت زمین شناختی (GSI) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
69 کاربرد نظریه بلوکی در تحلیل پایداری دامنه های سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معادن روباز ایران
70 کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
71 کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
72 مدل سازی عددی پمپاژ و بازگشت آب در چاه قلعه حسن خان سفره ی آزاد دشت تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
73 مدل سازی عددی کاملا همبسته ی شکافت هیدرولیکی در شیل های گازی با استفاده از نرم افزار اباکوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
74 مدل سازی لرزه خیزی القایی ناشی از فعالیتهای هیدروکربوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
75 مدل سازی و پیش بینی فرونشست در ایستگاه مشاهداتی احمدآباد جانسپار دشت تهران بااستفاده از روش ماشین برداری پشتیبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
76 مدل‌سازی عددی پمپاژ و بازگشت آب در چاه‌های سفره‌ی آزاد دشت تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
77 مطالعه اثر ساختگاه در شهرستان شهرکرد با استفاده از اندازه گیری مایکروترمور (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
78 مطالعه تلفیقی مخازن کربناته به طور طبیعی شکسته، با استفاده از نمودارهای متداول چاه پیمایی و نمودارهای تصویری (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
79 مطالعه خطر زمین لرزه و تعیین مناطق پر خطر لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
80 مطالعه شکستگی‌ها با استفاده از نمودارهای FMS و انحراف سرعت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
81 مقایسه شکستگی های سازندهای آسماری پابده و گورپی، حاصل از لاگهای تصویری در یک موقعیت ساختاری یکسان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
82 مقایسه کارایی روش های تخمین گر در تخمین تخلخل در مخازن نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
83 مقایسه نمودار تصویری و مغزه در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
84 نقش عوامل ژنتیکی و زیست محیطی در تصمیم گیری برای تغییر مکان پایتخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران