غلامرضا فیاضی

 غلامرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

غلامرضا فیاضی

Ghulam Reza Fayyazi

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.