دکتر علی عباسی

دکتر علی عباسی استادیار و عضو هیت علمی جامعه المصطفی العالمیه

دکتر علی عباسی

Dr. Ali Abbasi

استادیار و عضو هیت علمی جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.