دکتر هومن روانبخش

دکتر هومن روانبخش استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر هومن روانبخش

Dr. Hooman Ravanbakhsh

استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.