افسانه خلیلی

 افسانه خلیلی کارمند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدرس دانشگاه

افسانه خلیلی

Afsaneh Khalili

کارمند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.