دکتر صداقت جباری

دکتر صداقت جباری استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

دکتر صداقت جباری

Dr. Sedaghat Jabbari

استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اسلوب خط در نسخه ای از رساله احکام نجوم (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 21، شماره: 4
2 بررسی اسلوب خط در نسخه ای از شرح الشافیه* (مقدمه ای بر شناسایی و طبقه بندی خطوط نامتعارف در تمدن اسلامی) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 20، شماره: 3
3 پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعه میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 2
4 تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 1
5 تغییر معنا در گفتمان خوشنویسی ایران معاصر از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 9، شماره: 31
6 تنوع خط کوفی در کتیبههای سفال سامانی (قرن سوم تا پنجم هجری قمری) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 42
7 خوشنویسی اسلامی، نماد مقاومت در برابر روند غربی شدن (با تکیه بر نظریه مطالعات پسااستعماری) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 100
8 زیبایی شناسی چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 1، شماره: 1
9 سبک شناسی خط نستعلیق سلطان علی مشهدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 17
10 گونه شناسی ساختاری و محتوایی کتیبه های چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 20
11 مطالعه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خوشنویسی فارسی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 3
12 هویت بصری شهری در حیطه ی طراحی گرافیک (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش خوشنویسی در بازیابی هویت ملی در دوره معاصر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی