دکتر بهزاد سلیمانی

دکتر بهزاد سلیمانی دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

دکتر بهزاد سلیمانی

Dr. Behzad Soleimani

دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین مفهوم پدیدارشناسی هرمنوتیکی در طراحی محصول (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
2 رهیافت های زیبایی شناسی به مثابه طراحی و توسعه محصول (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 16
3 شناسایی اصول اجرایی در طراحی مشارکتی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 2
4 مطالعه اثربخشی گشتالت لوگوتایپ های تجاری بر مخاطب با پیروی از الگوی آیدا (مورد مطالعه؛ لوگوتایپ شرکت حریر) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 2