دکتر جهانگیر فقهی

دکتر جهانگیر فقهی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر جهانگیر فقهی

Dr. Jahangir Feghhi

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.