دکتر سیدیحیی اسلامی

دکتر سیدیحیی اسلامی استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا

دکتر سیدیحیی اسلامی

Dr. Seyed Yahya Islami

استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of the Role of Archetypes in Creation of Sense of Place in Iranian Mosques Using AHP (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 4
2 از کلبه اولیه تا همتا سازهای معماری: تاثیر فناوری ساخت افزایشی در فرآیند تکامل معماری (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
3 The Opacity of Glass Rethinking Transparency in Contemporary Architecture (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 2
4 Two Paradigms of Endogenous Development: Production Process & Supply-demand Relationship (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی ضرورت منطقه گرایی انتقادی در توسعه معماری امروزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 28
6 تبارشناسی نقش مایه چلیپا در معماری ایرانی از منظر افقی گرایی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
7 تبیین راهکارهای اجرایی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی کیفیت وضع موجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
8 تعامل تصویر، حرکت و زمان در معماری و سینما با توجه به نظریات ژیل دلوز (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 28، شماره: 1
9 نشانه شناسی کهن الگوها در مناره ها و میل های راهنما (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
10 نقش شبکه های بوم شناختی در طرح ریزی "محیط شناختی-هویت بخشی" منطقه های شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری پولادشهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول حاکم بر زمینه گرایی انتقادی در معماری بافت های تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
2 الگویابی طرح مسکن دونسلی درزندگی آپارتمانی کنونی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
3 بازتعریف فضای تعاملات اجتماعی در گردشگری کشاورزی بر اساس آرای کریستوفر الکساندر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 بررسی ظرفیت های کاربردی و مفهومی مشبک در معماری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 بررسی اصول معماری و شهرسازی در باززندهسازی فضاهای گمشده شهری برای احیاء رودخانه گوهررود با توجه به پروژه پارک رودخانه میل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
6 بررسی تطبیقی معماری کاروانسراهای صفویه و مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
7 بررسی جاذبه های گردشگری منطقه 12 تهران با رویکرد زمینه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
8 بررسی رابطه لباس و پوشش بومی با معماری بومی در روستای اوان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی ضرورتهای احیای یک فضای گمشده در شهر (نمونه مورد مطالعه: گوهررود رشت) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
10 جایگاه مکان در گردشگری کشاورزی؛ مطالعه ی موردی: توسکانی، ایتالیا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 سقانفار:روایت پردازی در معبد آب و ساقی از آناهیتا تا حضرت ابوالفضل در معماری بومی شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
12 گلخانه ابزار اجرای طراحی اقلیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
13 گونه شناسی ورودی در معماری؛ عملکرد و کالبد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
14 معماری برای شهر (نگرشی نقد گونه به نفی متن طبیعی و بی توجهی به بافت مناطق درمعماری و شهرسازی موجود و بررسی پیامدهای حاصل) مطالعه موردی: تجریش (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
15 معماری و اکوتوریسم با نگرشی بر توسعه پایدار مطالعه موردی دریاچه اوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
16 نقش بازآفرینی اصول معماری کاروانسراها در ارتقای کیفیت مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
17 نقش دانه های ارزشمند تاریخی فرهنگی در توسعه گردشگری نمونه موردی: منطقه12 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
18 نقش محورهای پیاده گردشگری در توسعه پایدار شهری نمونه موردی: منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
19 هویت معماری در متن میراث صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی