دکتر جلال امینی

دکتر جلال امینی گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران

دکتر جلال امینی

Dr. Jalal Amini

گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی لبه در تصاویر SAR بر مبنای الگوریتم فرکتال- فازی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
2 ارائه یک روش بدون نظارت در شناسایی تغییرات تصاویر SAR با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 4
3 Velocity Estimation of Moving Target by GB-SAR Sensor Using MIMO Antennas (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 3، شماره: 2
4 تحلیل اثر خطاهای دورانی و ارتفاعی سنجنده SAR بر روی فرکانس مرکز داپلر آن (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 2
5 تصاویر ماهواره ای نوری و راداری در مدل سازی زیست توده ی جنگل های شمال ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 4
6 جدایش واحدهای زمین شناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به کمک تصاویر رادار روزنه مصنوعی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 153
7 رابطه رهبری اخلاقی فرماندهان با اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی ساده و سریع برای تهیه نقشه ریسک آتش سوزی در نواحی جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
2 استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی و فضایی براساس اصول سازمان دهی ادراکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
3 تخمین تراکم ترافیک با استفاده از منطق فازی و بررسی کاربردهای آن در سیستم های اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
4 تخمین سرعت یک تارگت متحرک توسط یک سنجنده SAR زمینی با به کار گیری آنتن های MIMO (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
5 تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی برای استخراج پروفیل های دما و رطوبت اتمسفر داده های سنجنده MODIS و داده های رادیوسوند (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
6 تمایز مورفولوژیک سازندهای زمین شناسی با استفاده از مدلسازی زبری سطح در مقابل ضریب باز پراکنش مایکروویو در تصاویر رادار روزنه مصنوعی SAR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
7 تهیه نقشه تصویری با استفاده ازتصویر ماهواره ای آیکونوس و DEM ( مطالعه موردی ششتمد استان خراسان رضوی ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
8 شبیه سازی اینترفروگرام مدل رقومی زمین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
9 شناسایی راه ها در تصاویر فضایی اسپات با استفاده از مورفولوژی ریاضی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
10 طبقه بندی تصاویر ماهوارهای با استفاده از تلفیق داده های طیفیETM و غیرطیفی ارتفاعی با شبکه نروفازی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
11 مروری بر تداخل سنجی با استفاده از GBSAR به منظور تعییین تغییرشکل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
12 مقایسه سه روش طبقه بندی فازی، شبکه عصبی و کمترین فاصله در تصاویر ماهواره (Quickbird ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
13 مکان یابی عوارض سطح زمین با استفاده از تصاویر رادار با گشودگی ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
14 هشدار آتش سوزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل رقومی زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران