دکتر علیرضا وفائی نژاد

دکتر علیرضا وفائی نژاد دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا وفائی نژاد

Dr. Alireza Vafaeinejad

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بهینه سازی کرنل در مدلسازی پدیده خشکسالی با بهره گیری از هوش محاسباتی (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 2
2 ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 113
3 استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم کلونی مورچگان در سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 12، شماره: 1
4 استفاده از مدل ترکیبی سامانه اطلاعات جغرافیایی سه بعدی و الگوریتم کلونی مورچگان در بهینه سازی پوشش سایه درختان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 3
5 بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری(مترو، بی آرتی)وتراکم شهری برمبنای شاخص های زمین ومسکن بااستفاده ازGIS (مطالعه موردی:منطقه۸تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 3
6 بررسی تغییرات بوم سازگان با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران. (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
7 بررسی راهکار های مدیریتی دریاچه ارومیه بر مبنای ارزش گذاری اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
8 بررسی عدالت مکانی در دسترسی به شبکه حمل ونقل ریلی درون شهری با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز تا افق ۱۴۱۰ (منطقه مورد مطالعه: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 1
9 بررسی وضعیت تخصیص چندهدفه ایستگاههای آتش نشانی با مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 22
10 بهبود سری زمانی سوانح ترافیکی زمانمند با کمک شبکه های عصبی مصنوعی، مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی آزادراه کرج – قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 3
11 بهینه سازی پوشش سایه درختان بر یک ساختمان در نواحی گرمسیری با استفاده از GIS و روش فراابتکاری ACO (مطالعه موردی: شهر سمنان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
12 پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: گرد و غبار 18 ژوئن 2012 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 91
13 پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 112
14 پهنه بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 2
15 پیش بینی مناسب ترین مناطق برای کاربری های جنگل داری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
16 پیش بینی و مدل سازی خشک سالی به روش هیبریدی موجک و الگوریتم های شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 4
17 تحلیل و ارزیابی روش های فراابتکاری، ابتکاری و قطعی در ارایه مسیر بهینه برای شبکه های کوچک، متوسط و بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 30، شماره: 110
18 تعیین واولویت بندی استراتژی های برتر توسعه ی اکوتوریسم در آبخیز هراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
19 تعیین یک مدل زمین آمار بهینه جهت درون یابی اطلاعات مکانی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 7، شماره: 4
20 تهیه نقشه پراکنش مکانی شالیزارهای برنج با استفاده از داده های سری زمانی سنجنده MODIS ماهوار TERRA (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
21 حل مسئلۀ تخصیص ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقۀ 22 تهران با استفاده از یک رویکرد ترکیبی در محیط سیستم اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
22 رویکرد GIS مبنا برای مدل سازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل های سه بعدی شهر (مطالعه موردی: بخشی از منطقه سه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 4
23 شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طالقان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
24 شناسایی کاربری های بهینه اراضی بافت فرسوده شهری با استفاده از GIS و منطق فازی (مطالعه موردی: محله ایران گاز، شهر قزوین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئوانفورماتیک در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
25 شناسایی نواحی آسیب پذیر زیرحوضه های آبریز غرب کردستان در اثر نوسانات اقلیمی با استفاده از GIS و PCA (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 7، شماره: 3
26 طراحی و شبیه سازی مدل صف عملیات امداد و نجات زلزله به کمک سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 3، شماره: 2
27 طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
28 کاربرد GIS در پیش بینی ظرفیت شبکه ریلی ازطریق رگرسیون خطی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 2
29 مدیریت ظرفیت شبکه ریلی بر مبنای پارامترهای تاثیرگذار مکانی و عملیاتی با رویکرد سرویس گرا (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 3
30 مدیریت مصرف حامل های انرژی و میزان انتشار آلاینده ها با استفاده از مدل Leap در شهرک صنعتی لیا در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 12
31 مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق منطق Fuzzy و AHP در محیط GIS مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 10 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 89
32 منشاء یابی گرد و غبار غرب و جنوب غرب ایران و تحلیل سینوپتیکی آن با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 4
33 نقشه راه پیشنهادی برای تلفیق Digital Twin و NSDI در راستای پیشبرد نیازهای مکانی آمایش سرزمین و توسعه پایدار در ایران - مورد مطالعاتی: SDI ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 32، شماره: 125
34 یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و مدل بارش-رواناب (SWAT) با درنظرگرفتن تغییرات کاربری ها برای پیش بینی دبی ورودی و حجم رسوب (مطالعه موردی: سد ستارخان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقای دقت طبقه بندی تصاویرلندست +ETM با استفاده از ترکیب داده های طیفی و بافتی (منطقه مورد مطالعه شهرکرج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 ارزیابی آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر زلزله با استفاده از GIS - مطالعه موردی شهر سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
4 ارزیابی توان محیط زیست توسعه کشاورزی شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 ارزیابی ریسک بحران زلزله با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی و روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM -GIS) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
6 ارزیابی نرم افزارهای متن بازبرای استفاده درپروژه های سیستم اطلاعات مکانی و سنجش ازدور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 استفاده از منطق فازی و سامانه های اطلاعات مکانی به منظور تعیین مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
8 ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی مزایده محور بر پایه برنامه ریزی خطی جهت مدیریت بهینه امدادرسانی در بحران زمین لرزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
9 بررسی توزیع عدالت فضایی با استفاده از GIS در شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
10 بررسی روند تغییرات اکوسیستم تالاب شادگان با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
11 بررسی مدل DPSIR بر اکوسیستم دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12 بررسی مکانمند تغییرات فضای سبز شهری بارویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
13 برنامه ریزی ومدیریت کاربری زمین درراستای پایداری محیط زیست بااستفاده ازتکنیک های gis منطقه 22تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
14 بهره برداری مکانمند از شبکه های تاسیسات شهری بارویکردحفظ میراث فرهنگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
15 پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش با روش های منطق فازی (Fuzzy) و شبکه عصبی Neural Network در ،GIS مطالعه موردی منطقه مال خلیفه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 پیاد هسازی یک سامانه اطلاعات مکانی جهت استفاده در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
17 تحلیل حساسیت زمین لغزش برای حوضه آبریز تجن با استفاده از رویکرد تلفیقی سیستم تصمیم گیری چندعاملی فازی و GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
18 تشخیص خسارت در سازه ها با استفاده از مشخصه های ارتعاشی و الگوریتم بهینه یابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
19 تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از RS و GIS: مطالعه موردی منطقه مهران، ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
20 توسعه مدل رقومی برای تخمین خسارت سیل بر ساختمان با در نظر گرفتن سرعت و عمق جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
21 سیستم ردیابی آنی وسایل متحرک و کاربردهای آن در مناطق شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
22 طراحی و اجرای یک مرکز تبادل داده های مکانی ملی (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
23 طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی تحت وب با تاکید بر ساماندهی وبروزرسانی مکانیزه داده های پارک ملی (نمونه موردی:پارک ملی کلاه قاضی اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
24 طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
25 محاسبه شاخص های ناسازگاری در راه های برو ن شهری با استفاده از داده ی نقشه های متن باز طرح هندسی در نرم افزار QGIS (مطالعه موردی: محور بردسکن -سبزوار) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
26 مدلسازی میانگین سرعت باد ماهانه با بهره گیری از ابزارهای هوش محاسباتی و آماری ( نمونه مورد مطالعه: ایستگاه سینوپتیک شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
27 مدیریت امداد و نجات در شرایط بحران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و برنامه ریزی غیر خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
28 مقایسه الگوریتم ترکیبی Fuzzy AHP-OWA و الگوریتم کلونی زنبور عسل در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
29 منشاءیابی و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبارJune 1 2011 با استفاده از سنجش از دور وGIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
30 نقش سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری مکانی در ارزیابی خطر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
31 نگرشی بر سیستم های ردیابی آنی وسایل متحرک و ارتباطات مخابراتی آن مدیریت نقش هبرداری خراسان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83