دکتر امید میرزایی

دکتر امید میرزایی گروه آموزشی سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

دکتر امید میرزایی

Dr. Omid Mirzaee

گروه آموزشی سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Case Study for Fabrication of MWCNT-TiO2 Hybrid Reinforced Aluminium Matrix Nanocomposites (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 1، شماره: 2
2 Evaluation of hardness and wear resistance of nano-sized titanium-carbide-reinforced commercially cast aluminum alloy matrices (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 5، شماره: 1
3 Investigation of Hardness, Morphology and Structural Analysis of NiCrBSi Composite Coating on Plain Carbon Steel (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 6، شماره: 2
4 Luminescence Investigation of Ce Doped ZnO/CdWO۴ Nanocomposite (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 8، شماره: 3
5 Microstructure and Magnetic Properties of Sr۲Co۱.۷Mg۰.۳Fe۱۱.۲ Hexaferrite Synthesized by Auto-Combustion Sol-Gel Method (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 1، شماره: 3
6 Reverse chemical co-precipitation: An effective method for synthesis of BiFeO۳ nanoparticles (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 3، شماره: 1
7 Short-term clinical outcome of stroke patients with or without prior statin treatment (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی اثر دما و زمان کلسیناسیون بر سنتز YAG نانو کریستال با استفاده از روش هم رسوبی نرمال (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 11، شماره: 4
9 تاثیر اتمسفر فرآیند پخت روی خواص الکتریکی و نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی دارای آلایش آلومینیوم و تیتانیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 12، شماره: 30
10 تاثیر افزودنی کربن‌اکتیو بر روی ریزساختار و ترکیبات فازی سرامیک کاربید بور زینتر واکنشی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 14، شماره: 2
11 تاثیر زمان آسیاکاری و خواص رئولوژیکی در دست یابی به همگنی فازی و ریزساختاری سرامیک های چندبلوری ایتریم آلومینیوم گارنت (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عملیات حرارتی آنیل انحلالی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد هدفیلد مولیبدن دار (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 ارزیابی تأثیر عملیات آستمپرینگ و نیتروژن دهی مایع بر خواص مکانیکی فولاد AISI4340 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
3 ارزیابی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتس شده به روش سل شل پچینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 استفاده از روش تاگوچی در ایجاد شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با نانولوله کربنی به روش متالورژی پودر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
5 ایجاد پوشش های لایه نازک از جنس آلیاژهای آنتروپی بالا FeNiCuCoMn به روش لیزرپالسی PLD (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
6 Microstructure and magnetic properties of La–Zn substituted Y-type hexaferrite synthesized by sol-gel autocombustion method (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
7 Removal of chromate ions from aqueous solution by natural hydroxyapatite (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
8 Sr2Co2.1Mg3.0Fe22O22 hexaferrite nanopowder synthesizes by sol auto combustion and survey of structural and magnetic properties – gel (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
9 STUDY ON HARDNESS AND TENSILE PROPERTIES OF A356/NANO- 2 3 Al O COMPOSITES FABRICATED BY A NOVEL APPROACH FOCOUSING ON PARTICLE DISTRIBUTION IN MATRIX (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
10 Synthesis of Al2O3–WC nanocomposite powders via mechnochemical process (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
11 synthesizing Ba1-2xHo2xTi1-xMnxO3 via sol-gel method and comparison between microvave and conventional heating in dielectric properties (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
12 بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی آلومینیوم (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
13 بررسی تاثیر سخت کردن چند مرحله ای بر روی خواص مکانیکی و ریزساختاری فولاد X210Cr12 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
14 بررسی تأثیر زمان عملیات نیتروژن دهی مایع و عملیات آستمپرینگ بر میکروساختار و خواص سایشی فولاد AISI4340 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
15 بررسی تفجوشی سرامیک های آلومینا- زیرکونیاتوسط امواج مایکروویو (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی خواص سطحی قطعات شیاردار فولادی نیتروژندهی پلاسمایی شده به روش دیواره گرم و دیواره سرد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
17 بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقو یتشده با ذرات سرامیکی WO3/ZrO2 به روش ریختهگری گردابی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
18 بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویتشده با ذرات سرامیکیB4C به روش ریختهگری گردابی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
19 بررسی خواص وویژگیهای ساختاری نانوذرات فریت نوع Y باترکیبSr2Ni2Fe12-xCrx/2Al x/2O22 سنتز شده با روش سل ـژل احتراقی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
20 بررسی خواصمکانیکی و ساختاری کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با نانولوله کربنی چند دیواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
21 بررسی کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو لوله های کربنی و چالش های موجود در ساخت آنها (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
22 تاثیر اصطکاک بر رفتار فشاری فلز مس (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 تاثیر دمای پوشش دهی بر تحولات ریزساختاری و ضریب اصطکاک در ایجاد پوشش های لایه نازک از جنس آلیاژهای آنتروپی بالا FeNiCuCoMn بر زیرلایه سیلیکون به روش لیزرپالسی PLD (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
24 تاثیر دمای کلسیناسیون بر روی تشکیل نانو ذرات و ریز ساختار فریت هگزاگونال نوع Yبا ترکیب شیمیایی Sr2Co2-xMgx/2Nix/2Fe12O22 (Co2Y)تهیه شده به روش سل-ژل احتراقی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
25 تاثیر عملیات حرارتی T6 به صورت همزمان با فرایند نورد بر خواص مکانیکی و آنالیز شکست آلیاژ 7075 آلومینیوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
26 تاثیر عملیات حرارتی رسوب‌سختی بر خواص سایش لغزشی فولاد هادفیلد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
27 تاثیر عملیات سختکاری چند مرحله ای بر خواص مکانیکی و میکروساختاری فولاد 34CrNiMo6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
28 تشخیص و حذف امضا از متون فارسی با استفاده از بازسازی تصویر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
29 تفجوشی فریت نرم لیتیم- روی توسط امواج مایکروویو و کوره الکتریکی و مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی آنها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
30 تولید آلیاژهای مس- ژرمانیم نانوساختار ب هوسیله ی آلیاژسازی مکانیکی وعملیات حرارتی و بررسی اثر عنصر آلیاژی بر ویژگ یهای ساختاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
31 تهیه و مشخصه یابی نانوذرا ت اکسید تنگستن آلائیده به سریم برای کاربردهای فوتونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
32 ساخت پوشش های نانو ساخار پایه تیتانیا با روش رسوب دهی الکتروفورتیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
33 سنتز نانو پودر کامپوزیتیVC– Al2O3 ازAl ،V2O5 و کربن سیاه با روش احیاء مکانوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
34 سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت منگنز-روی (Mn0.5Zn0.5Fe2O4) و بررسی کاربرد آن در هایپرترمیا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
35 مطالعه تاثیر عنصر مولیبدن در ساختار و خواص مکانیکی فولاد آستنیتی منگنز دار پس از عملیات حرارتی آنیل انحلالی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 مطالعه خواص مکانیکی و آنالیز شکست آلیاژ 7075 آلومینیوم پس از عملیات حرارتی پیرسازی مصنوعی به صورت هم زمان با فرآیند نورد (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 مقایسه نانوساختار NiAl NiAl-B تولید شده با دو روش فعال سازی مکانیکی سنتز آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
38 نقش انرژی های فصل مشترک در فرآیند تفجوشی نهایی فریت های مغناطیسی نرم نیکل- روی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران