دکتر هامان توکلی

دکتر هامان توکلی گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

دکتر هامان توکلی

Dr. Haman Tavakolu

گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ریسک اکولوژیک و نسبت قابل جذب برخی فلزات سنگین در پسماندهای حفاری میدان نفتی اهواز در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
2 حذف آنتی بیوتیک سفالکسین از محلول های آبی با استفاده از جاذب کربن فعال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
3 رشد و شناسایی یک نانو پودر اکسید مضاعف اسپینل و بررسی حذف فسفات از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات در علوم مهندسی سطح و نانو مواد دوره: 1، شماره: 2
4 ساخت ، مشخصه یابی و بررسی فرآیند حذف رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات اکسید پروسکایت La۰.۹Sr۰.۱FeO۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 10، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییرات آنتالپی مولی جزیی بر فشار در سیستم اتیل فرمات و 2- آلکانول ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
2 بررسی حذف رنگ متیلن بلو توسط نانوپودر اکسید پروسکیت La0.9Sr0.1NiO3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
3 بررسی فرآیند حذف آموکسی سیلین از محلول های آبی توسط کربن فعال به عنوان جاذب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
4 بررسی معادلات سینتیکی و همدمای جذب سطحی در حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از جاذب نانوپودر اکسید پرووسکیت La0.9Sr0.1NiO3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
5 تهیه نانوفریت – نیکل روی باابعادنانومتر به روش هم رسوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
6 تهیه یک نوع اکسید مضاعف اسپینل با استفاده از روش سل-ژل وکاربرد آن درحذف فسفات ازمحلول های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
7 حذف رنگ ائوسینy توسط نانوپودر اسپینل Ni0/5 Mn0/5 Fe2O4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
8 حذف رنگ اریوکروم سیانین R از محلول آبی با نانو جاذب ZnCr2O4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
9 حذف رنگ متیلن بلو ازمحیط آبی بانانوذرات مغناطیسی فریت نیکل – روی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
10 حذف زنگ راکتیوبلو 4بااستفاده ازنانوپودرپرووسکیت La0.7Sr0.3MnO3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
11 سنتز نانو پرووسکیت La0.9Sr0.1NiO3 با استفاده از روش سل ژل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
12 سنتز نانوپودر اسپینل Ni0/1 Mn0/1 Fe2O4 با استفاده از روش سل-ژل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
13 سنتز نانوپودر اسپینل Ni0/5 Mn0/5 Fe2O4 با استفاده از روش سل-ژل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
14 سنتز نانوپودر اسپینل Ni1Mn1Fe2O4 با استفاده از روش سل-ژل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
15 سنتز و شناسایی نانو پودر اکسید اسپینلی با فرمول LiMn2O4 با روشهای سل-ژل و هیدروترمال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
16 سنتز و شناسایی نانو پودر ZnCr2O4 به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
17 سنتز وشناسایی نانوپودراکسید پرووسکیت La0.7Sr0.3MnO3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
18 مطالعه اثر سیال حفاری پایه آبی بر نمونه رس مونت موریلونایتی و بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
19 مطالعه اثرسیال حفاری بر نمونه رس مونت موریلونایتی و بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
20 مطالعه رفتار جاذب کربن فعال در فرآیند حذف سفالکسین از محلول های آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران