دکتر محمدحسین رئوفت

دکتر محمدحسین رئوفت استاد بازنشسته بخش مهندسی بیوسیستم،, دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین رئوفت

Dr. Mohammad Hossein Raoufat

استاد بازنشسته بخش مهندسی بیوسیستم،, دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مقادیر مختلفبقایا و سطوح نیتروژن برعملکرد و اجزاء عملکرددو رقم گندمTriticum aestivum Lدیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
2 ارائه طرح و ارزیابی مزرعه ای وسیله کمک جدا کننده در کمباین برای برداشت کلزا (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
3 امکان سنجی استفاده از ویژگیهای خازنی برای تعیین میزان رسیدگی سیب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 2
4 امکان‌سنجی پایش عملکرد یک کارنده‌ی اصلاح شده در سیستم کشاورزی حفاظتی با استفاده از تصاویر هواپیماهای بدون سرنشین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
5 پایش خاک ورزی حفاظتی و شدت خاک ورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
6 پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک ورزی با بهره گیری از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
7 پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک ورزی با بهره گیری از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 3
8 پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک ورزی با بهره گیری از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 3
9 تبیین معادله عددی به‌منظور پیش‌بینی دبی خروجی بذر ذرت در موزع‌های غلتکی شیاردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
10 تشخیص عیوب ظاهری و درجه بندی گوجه فرنگی با استفاده از فناوری ماشین بینایی و شبکه های عصبی - فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
11 طراحی، ساخت و ارزیابی شبه مزرعه ای یک نمونه سله شکن وجین کن چغندرقند مجهز به حسگر مادون قرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
12 عملکرد زیر شکن کج ساق توام با تیغه های سطحی در یک خاک با بافت رسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
13 عملکرد زیر شکن کج ساق توام با تیغه های سطحی در یک خاک با بافت رسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بسامد و طول زمان ارتعاش بر جداسازی مکانیزه میوه رسیده سه رقم پرتقال و دو رقم نارنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
2 اثر بسامد و طول زمان ارتعاش بر جداسازی مکانیزه میوه رسیده سه رقم پرتقال و دو رقم نارنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
4 ارتقاء سامانه و بهینه سازی عملکرد دستگاه جداکننده دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
5 ارزیابی چهارنوع آرایش شیاربازکن و ضمیمه ردیف تمیزکن ردیفکار ذرت در یک سیستم خاک ورزی حفاظتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
6 ارزیابی دقت سامانه مکان یابی از نوع Garmin 60csx مورد استفاده در عملیات کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
7 امکا نسنجی فرکانس رزونانس مشدد حفره برای تشخیص عسل تقلبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
8 امکان سنجی استفاده از هوای فشرده برای دانه کردن سماق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
9 امکان سنجی رقم بندی ماهی زنده بر مبنای اندازه و وزن در استخرهای پرورش ماهی به کمک فناوری ماشین بینایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
10 ایجاد سامانه پایش سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع با بهره گیری از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 بررسی اثر سرعت بالای تراکتور( MF-399 ) بر ارتعاشات صندلی راننده (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی تأثیر فشار باد تایر تراکتور MF399 بر روی ارتعاش وارد بر صندلی راننده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
13 بررسی مقایسه روش های مختلف خاکورزی حفاظتی و مرسوم در تناوب ذرت گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
14 بررسی میزان تلفات و جدایش دانه های آلوده در پایانه های رایج فراوری پسته در استان کرمان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 بررسی میزان مصرف انرژی برخی ترمینال های فراوری پسته در استان کرمان (مطالعه موردی، شهرستان رفسنجان) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
16 پایش خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی با بهره گیری از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
17 تاثیر میزان بقایای گندم روی عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت در نوعی سیستم خاک ورزی کاهش یافته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تاثیر میزان مختلف بقایای گندم روی عملکرد دانه ذرت و اجزا آن در یک سیستم خاک ورزی حفاظتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تخمین ضوابط خاکورزی حفاظتی با بهره گیری ازفناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
20 تشخیص آسیب محصول گوجه فرنگی و دسته بندی گوجه فرنگی از لحاظ سلامت یا خرابی با استفاده از ماشین بینایی و ANFIS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
21 تعیین کارآیی فنی تولید بادام با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
22 دسته بندی اندازه ای گوجه فرنگی با استفاده از ماشین بینایی و ANFIS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
23 سمپاش هوشمند تشخیص دهنده گونه های علف هرز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
24 طراحی ساخت و ارزیابی زیرشکن کج ساق ویژه زیرشکین عمیق در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
25 طراحی و ساخت سامانه هوشمند تشخیص و تمایز علف هرز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
26 طراحی و ساخت سامانه هوشمندتشخیص و تمایز علف هرزبا استفاده ازماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 طراحی، ساخت و ارزیابی جداکننده دوار هیدرولیکی جهت برداشت کلزا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
28 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه شبیه ساز شرایط رطوبت جهت استحصال آب از رطوبت هوا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اعمال علف کش با نرخ متغیر با استفاده از فناوری ماشین بینایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
30 طراحی، ساخت و ارزیابی شبه مزرعه ای یک نمونه سله شکن – وجین کن چغندرقند سوارشونده تراکتوری مجهزبه فناوری ماشین بینایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
31 طراحی، ساخت و ارزیابی طرح بهینه گاوآهن کج ساق به منظور افزایش راندمان مصرف انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
32 طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزم هسته گیر خرما (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
33 طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزم هستهگیر خرما (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
34 مروری برنحوه اندازه گیری نیرو و گشتاور وارد برادوات خاک ورزی و معرفی مبدل رینگهای حلقوی کشیده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
35 مقایسه اثرات ضمائم ردیفکار در دو سیستم مدیریت بقایای گیاهی در تولید ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
36 مقایسه ی عملکرد سامانه های کشاورزی حفاظتی و مرسوم بر شاخص های رشد گیاه گندم آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
37 نو آوری در ردیف کار های ذرت در راستای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
38 نو آوری های ادوات خاکورز در راستای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
39 ویژگی های ارتعاشی ادوات مورد استفاده در زراعت ذرت و ارزیابی ایمنی رانندگان (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران