دکتر علی پاک

دکتر علی پاک استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی پاک

Dr. Ali Pak

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اندرکنش خاک اتمسفر در محل قرارگیری خط فریاتیک و پایداری سدهای باطله مطالعه موردی: سد باطله ی مس سرچشمه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
2 ارزیابی اثر دما، فشار محصورکننده و نرخ کرنش بر رفتار ژئومکانیکی پوش سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 5
3 ارزیابی رویکردهای مختلف در پیش بینی الگوی ترک در عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه یک رویکرد جدید (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 22، شماره: 72
4 ارزیابی میزان تاثیر عوامل مختلف در نشست شالوده های سطحی واقع بر خاک های دو لایه ی روانگرا تحت بار سیکلیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
5 بررسی اثرات انتقال حرارت رسانایی-همرفتی بر شکست هیدرولیکی از طریق تحلیل THM کاملا همبسته با استفاده از روش EFG غنی سازی شده (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 3
6 بررسی پایداری لایه ی آرمور موج شکن های تاج بلند با مدل سازی عددی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
7 بررسی تاثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده های نفتی از خاک و تعیین شرایط بهینه عملکردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 55
8 بررسی عددی تاثیر میزان نفوذپذیری سازند و هرزروی سیال داخل ترک بر روی مشخصات شکاف هیدرولیکی در مخازن نفت و مقایسه با مدل های تحلیلی KGD وPKN (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی عددی تغییر میدان تنش های کل در مخازن نفت تحت اثر فرآیند استخراج، با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی برای سنگ مخزن (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 1
10 مدلسازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
11 مطالعه و بررسی توزیع زمانی و مکانی فرونشست زمین در فرآیند برداشت از میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analytical Solution for Thermo-Hydro-Mechanical (THM) Analysis of Unsaturated Porous Media Using AG Method (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
2 آغاز حرکت اجرائی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران مدیریت سواحل جزیره کیش (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 ارزیابی ضریب هدایت هیدرولیکی پوششهای رسی متراکم شده (CCL) در مدفنهای مهندسی – بهداشتی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
4 ارزیابی عملکرد سیستمهای مختلف آب بندی بستر جهت جلوگیری از اثرات سوء زیست محیطی در استحصال مس به روش لیچینگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی عملکرد مدل رفتاری کرنش سخت شوندگی/نرم شوندگی در مدل سازی سدهای سنگریز و مقایسه آن با مدل موهرکولمب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
6 اهمیت برقراری مدیریت یکپارچه ( ICZM) در توسعه سواحل و مروری بر اقدامات انجام شده در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
7 Effects of Daily Temperature Changes on Transient Heat and Moisture Transport in an Unsaturated Half Space (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
8 EVALUATING THE VALIDITY OF ISWM PROJECT RESULTS IN THE CASPIAN SEA USING RECENT FIELD MEASURMENT DATA (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 Evaluation of the Effectiveness of Dynamic Compaction Treatment in Saturated Soils Using a Coupled Dynamic Hydro Mechanical FE Model (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 MARINE SPATIAL PLANNING, A NEW MARINE MANAGEMENT POLICY IN IRAN (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 NUMERICAL ANALYSIS OF THE STABILITY OF BREAKWATER ARMOR UNITS DUE TO SEA WAVE ATTACKS (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 Numerical Modeling of Two-Phase Fluid Flow in non- Deforming Porous Media using Element Free Galerkin EFG Method (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 NUMERICAL MODELLING OF SOLITARY WAVE LOADS ON COASTAL BRIDGES USING SPH (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 Numerical simulation of ATLAS in-situ test using a new two yield surface thermo-plastic constitutive model (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
15 Numerical Simulation of Hydraulic Fracturing in Hydrocarbon Reservoirs An over view (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
16 Numerical Study of the Characteristics of Surface Waves Generated by Submarine Landslides (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 Numerical Study of the Effects of Capillary and Relative Permeability on Two-Phase Flow using Lattice Boltzmann Method (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 Variation of Permeability during Liquefaction and Its Effects on Seismic Response of Saturated Sand Deposits (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن زئولیت به پوشش رسی کف مدفن زائدات جامد، جهت جذب یون روی و منگنز از شیرابه (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات تنش موثر بر مدول برشی ماکزیمم ماسه غیر اشباع در مسیر خشک شدگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 بررسی اثر پدیده روانگرایی خاک بر سازه های ساحلی با مدلسازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
22 بررسی اثر فاکتور های کیفی شیرابه بر میزان جذب یون روی و منگنز توسط پوشش رسی مدفن زائدات جامد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی اثر نوع مواد باطله در میزان تراوش از سدهای رسوبگیر با استفاده از تئوری خاکهای نیمه اشباع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی اندرکنش دیوارهای حائل انعطاف پذیر و خاک رس اشباع در شرایط زهکشی نشده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی پایداری گودبرداری، با تحلیل عددی دیوار میخ کوبی شده با درنظرگرفتن اثرات سه بعدی و اندرکنش خاک-مهار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 بررسی تاثیر انرژی ، مونتوم و شعاع کوبه و تراکم نسبی اولیه خاک بر فرآیند بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی تحلیلی تاثیر آشفتگی جریان در حرکت سیال در محیطهای سنگی اشباع درز و ترک دار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی تغییر شکل پوشش تونلهای دایره ای عمیق در شرایط الاستیک و الاستو پلاستیک، تحت اثر امواج زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی تغییر میدان تنش های کل در مخازن نفت و گاز در اثر برداشت به وسیله مدلسازی عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
30 بررسی روشهای استفاده مجددازموادلایروبی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
31 بررسی نشست فروریزشی پوسته سد مسجدسلیمان بر اثر بارش باران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
32 پروژه های لایروبی در ایران و چگونگی مدیریت زیست محیطی مواد لایروبی شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
33 پیشبینی فرآیند تولید ماسه در چاه های نفت با مدل سازی عددی به روش المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
34 تاثیر انعطاف پذیری پوشش در رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی مسلح شده با ژئوسینتتیک ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 تبیین آثار اقتصادی-اجتماعی توسعه بندر امام خمینی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 تحلیل تراوش و بررسی نحوه طراحی زهکش در سدهای باطله (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تحلیل رفتار دینامیکی شمعها در خاکهای مستعد روانگرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 تحلیل رفتار دیوار حائل انعطاف پذیر با در نظر گرفتن اندرکنش آن با خاک غیرچسبنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
39 تحلیل عددی تراکم دینامیکی خاک های دانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تعیین ظرفیت باربری ستونهای شنیکوبشی با مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
41 چالش‌های برقراری نظام مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی کشور (ICZM)نگاهی به تجربیات جهانی و مشکلات ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
42 خطرات مواد لایروبی شده از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
43 رفتار هیدرولیکی ژئوتکستایل های نبافته تحت اثر تنش محصور کننده و گرادیان هیدرولیکی متغیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 شبیه سازی عددی ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی براساس دو مدل KGD و PKN (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 شبیه سازی عددی عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن دارای زون آسیب دیده و مخازن دارای شکاف طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
46 کاربرد یک مدل پلاستیسیته دوسطحی حالت بحرانی برای مدلسازی رفتار ماسه تحت بارهای یکنواخت و سیکلیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
47 کاربرد یک مدل رفتاری پلاستیسیته حالت بحرانی با در نظر گرفتن اثرات بافتی برای مدلسازی رفتار ماسه تحت بارهای یکنواخت و سیکلیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 مدلسازی رفتار درزه های مصنوعی ازسنگ گچ با استفاده از یک مدل چندصفحه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 مدلسازی عددی بهسازی خاکهای خشک و اشباع به روش تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 مدلسازی عددی پدیده گسترش جانبی(Lateral Spreading)و بررسی تأثیرشتاب زلزله بر مشخصات آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
51 مدلسازی عددی تحکیم دینامیکی در خاکهای اشباع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
52 مدلسازی عددی تحکیم لایه های خاک سست در زیر سطح آب تحت اثر وزن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مدلسازی عددی رخداد پدیده روانگرایی در شالوده سدها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
54 مدلسازی عددی رخداد تولید ماسه در چاه نفت با در نظرگیری اثرات ژئومکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
55 مدلسازی عددی شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری، مروری بر کارهای انجام شده و تحقیقات آتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
56 مدلسازی عددی ظرفیت باربری شالوده های نیمه عمیق (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 مدلسازی عددی محبوس سازی گاز کربن دی اکسید در مخازن آبشور ناهمگن (لایه ای) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
58 مدلسازی عددی-احتمالاتی نشست ناشی از روانگرایی در زمین های آزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
59 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ضرور تها، زمینه های جهانی و اقدامات انجام شده در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
60 مطالعه ی عددی بررسی اثرشتاب بیشینه ی زلزله و عمق لایه روانگرا برنشست شالوده سطحی واقع برروی خاکهای دولایه تحت بارزلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مقایسه ی روش های بهسازی لرزه ای سازه ی پی های آسیب پذیر در برابر زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
62 مکان یابی محل های مناسب جهت احداث مدفن های بهداشتی - مهندسی در استان گیلان به روش الک کردن منطقه ای ( Screening ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران