دکتر عباس مجدی

دکتر عباس مجدی استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن

دکتر عباس مجدی

Dr. Abbas Majdi

استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 5
2 Determination of the height of destressed zone above the mined panel: An ANN model (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 1
3 Developing new Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System models to predict granular soil groutability (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 53، شماره: 2
4 Flexural Toppling Failure in Rock Slopes: From Theory to Applications (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 46، شماره: 1
5 Investigating mechanical and geometrical effects of joints on minimum caving span in mass caving method (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 57، شماره: 2
6 Physical model simulation of block caving in jointed rock mass (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 4
7 Prediction of structural forces of segmental tunnel lining using FEM based artificial neural network (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 1
8 Study of ultrastructure and apoptosis in the endometrium of women with or without endometriosis (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 5
9 بررسی روش های طراحی پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 73
10 بررسی مکانیزم شکست دیسک های شبه سنگی حفره دار در آزمون برزیلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 2، شماره: 4
11 تاثیرضعف های ساختاری درتحلیل شکست واژگونی خمشی شیروانی های سنگی براساس تئوری مکانیک شکست (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
12 تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ اطراف تونلهای دسترسی در معدنکاری جبهه کار طویل با استفاده از سیستم فازی ممدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 3
13 مطالعه میکروسکوپی وضعیت سیمان شدگی سازند مخزنی سروک در میدان آزادگان جنوبی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 155
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه رابطه تجربی جدید تعیین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ با استفاده از داده های آزمایش دیلاتومتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
2 ارزیابی تأثیر تغییر طول لایه سنگی بر تغییر مکانها با روش مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
3 ارزیابی تزریق پذیری توده سنگ ساختگاه سد خیر آباد نیکشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
4 بررسی پایداری بلند مدت مغار ترانسفورمر و گالری های ارتباطی در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
5 بررسی تاثیرموقعیت سگمنت کلیدبرروی ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونلها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
6 بررسی تأثیر شرایط اولیه هیدرواستاتیک و غیر هىیدرواستاتیک در شکست با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
7 بررسی تزریق پذیری پی سنگ های ساختگاه سد شیواشان سردشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
8 بررسی طرح تزریق فواره‌ای برای ساخت دیوار آب‌بند در رسوبات آبرفتی پی سد نیان – بندرعباس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
9 بررسی ظرفیت مقاومتی سبکدانه اسکریا به منظور کاربرد در بتن سبکدانه سازه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
10 بهینه سازی انفجار در معادن سطحی با استفاده از روش عکسبرداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
11 پیش بینی خردایش ناشی از انفجارهای معدنسنگ آهن گل گهر با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 تاثیر تزریق سیمانی بر خواص مقاومتی رسوبات آبرفتی درشت دانه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
13 تأثیر پارامترهای مقاومت برشی در تغییر شکل پذیری تونل ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبس (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
14 تحلیل الاستوپلاستیک تغییرشکل تونل های عمیق دایره ای شکل با فرض وجود ناحیه تخریبی حاصل از آتشباریو جریان هیدرولیکی در توده سنگ اطراف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
15 تحلیل ریسک و آنالیز حساسیت نشست سطحزمین در پروژه های تونل سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
16 تحلیل عددی عملیات تزریق درپرده آببند پی سد گتوندعلیا (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
17 تحلیل عددی مکانیسم شکست سنگ های دارای لایه بندی با زوایای مختلف تحت فشار تک محوره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
18 تحلیلی بر سیستم کنترل هوشمند تهویه معدن زغالسنگ هشونی کرمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
19 تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجار با استفاده از روش عکسبرداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معادن روباز ایران
20 تعیین ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونلها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
21 تعیین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ، مهمترین فاکتور طراحی سد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
22 تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربوری با استفاده از سیستم های عصبی - فازی انطباق پذیر (ANFIS) ( با نگاهی موردی به میدان پارس جنوبی ) (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
23 تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربوری با استفاده از سیستمها ی عصبی - فازی انطباق پذیر (ANFIS) (با نگاهی موردی به میدان پارس جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
24 طراحی سیستم تهویه معدن غالسنگ هشونی (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
25 طراحی سیستم زهکش برای سازه فروشویی توده ای (مطالعه موردی در معدن مس سرچشمه،ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
26 طراحی و اجرای تزریق سیمانی جهت آببندی تونلها و فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی خط 2متروی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
27 کاربرد روش تحلیل پایداری بلوک به بلوک در سازههای فروشویی تودهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معادن روباز ایران
28 مدل سازی تحلیلی و عددی شروع و گسترش ترک در محیط سنگی بهره گیری از روش انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
29 مدلسازی سه بعدی بازیابی پایه ها در روش اتاقو پایه با مطالعه موردی بر روی معدن زغال سنگ مرکزی پروده طبس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
30 مدلسازی عددی حرکت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
31 مدلسازی عددی حرکت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
32 مروری بر روشهای تجربی تعیین قابلیت تخریب توده سنگ : تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در تعیین شعاع هیدرولیکی تخریب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
33 مروری برچگونگی شروع و گسترش ترک در محیط سنگی با استفاده از روش انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
34 نرم افزار «تونل آنالیزر» جهت تحلیل پایداری تونل ها (تحت ویندوز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران