دکتر مرتضی اسمعیلی

دکتر مرتضی اسمعیلی استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مرتضی اسمعیلی

Dr. Morteza esmaeili

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.