آقای دکتر باقر ساروخانی

دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر باقر ساروخانی

Dr. Bagher Sarokhani

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر باقر ساروخانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه رادیو تلویزیون

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر باقر ساروخانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه شرکت رویداد پردازش ماندگار، تهران آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
2 تجددگرایی وهمسرگزینی تحقیقی مقایسه ای دربین زنان مناطق 1و11شهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 12، شماره: 15
3 توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385) (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
4 جهانی شدن، نوسازی و سیاست های جمعیتی در ایران قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355 (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
5 فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران: مطالعه موردی تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی رویکردهای جنسیتی در فضای شهری (مطالعه موردی مسایل زنان در پارک های منطقه 4 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
2 بررسی وضعیت تحصیلی فرزندان زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی
3 تحلیل جامعه شناختی نقش انجمن های علمی در فرایندسیاست گذاری آموزشی و پژوهشی کشور (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 سبک زندگی متفاوت زنان در خانوادههای فصلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران