دکتر ابوالقاسم علیدوست ابرقویی

دکتر ابوالقاسم علیدوست ابرقویی مدرس خارج حوزه علمیه قم، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

دکتر ابوالقاسم علیدوست ابرقویی

Dr. Abul-Qasem Alidoost

مدرس خارج حوزه علمیه قم، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.