هادی مصباح

 هادی مصباح

هادی مصباح

Hadi Mesbah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی تطبیقی در مورد قاعده علی الید و الخراج و تبارشناسی سند روایی آنها ( علی الید ما اخذت حتی تودیه و الخراج بالضمان ) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی قاعده «البیعان بالخیار» و مستند روایی آن از منظر فریقین با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 3، شماره: 5
3 بررسی تطبیقی مبانی صدق و کذب و توریه و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 1
4 پژوهشی در ماهیت اصل محرز با تاکید بر دیدگاه محقق نایینی و شهید صدر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 1
5 نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 3