دکتر حسن بحرالعلوم

دکتر حسن بحرالعلوم دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حسن بحرالعلوم

Dr. Hasan Bahrololoum

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
2 Analysis the Process of Co-creation Experience in Sports Tourism of Iran (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 2
3 آینده نگاری مقاصد گردشگری ورزشی بر اساس رهیافت سناریو (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 11، شماره: 42
4 ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و کیفیت خدمات داخلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 27
5 ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
6 ارتباط مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده (مطالعه موردی: بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
7 ارتباط مشارکت والدین با عزت نفس، شایستگی ادراک شده و تعهد ورزشی رزمی کاران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
8 ارزیابی و رتبه بندی استراتژیهای توسعه ورزش هندبال با استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
9 Identifying and Analysing Factors Affecting Rough Set Theory-Based Iranian Sports Entrepreneurship Ecosystem (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
12 پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
13 تاثیر مصرف مکمل سیلی مارین و تمرین استقامتی بر میزان مالون دی الدئید پلاسمای مردان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 1
14 تاثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 29
15 تاثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان زن باشگاه های ورزشی به واسطه ی بازاریابی حسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
16 تحلیل مضمون تربیت بدنی و تقویت قوای جسمانی مبتنی بر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
17 تدوین مضامین راهبردی منابع انسانی رشته های ورزشی اولویت دار استان فارس با رویکرد آمایش سرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
18 رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد تیم های ورزشی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 3، شماره: 7
19 ساختارعاملی و هنجاریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
20 شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 21
21 شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
22 طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
23 طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 72
24 مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان پسر دارای فعالیت بدنی منظم و غیرفعال دانشگاه صنعتی شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 2
25 نقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 3
26 نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
27 ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آوزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده باخودکارامدی جانبازان ومعلولین ورزشکار (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
2 ارتباط بین حمایت اجتماعی دوستان با خودکارآمدی جانبازان ومعلولین ورزشکار (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
3 اولویت بندی موانع مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
4 بررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
5 بررسی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
6 تحلیل توسعه آمایشی راهبردی ورزش استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
7 تحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
8 تحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
9 تکنیک مبتنی بر بدیهیات رویکردی نوین در طراحی سازمان های ورزشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
10 شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
11 شناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
12 شناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
13 میزان تحلیل رفتگی و خودکارآمدی داوران فوتبال و ارتباط آن با برخی از ویژگیهای دموگرافیک داوران استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی