دکتر بزرگمهر اشرفی

دکتر بزرگمهر اشرفی دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر بزرگمهر اشرفی

Dr. Bozorgmehr Ashrafi

دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of Intellectual Capital on Organizational Innovation (Case Study: Technology and Science Park in Semnan Province) (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رفتار سازمانی و بررسی عوامل موثر در بهبود سلامت اداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
2 ارزیابی سطوح بلوغ خصوصی سازی درشرکت راه آهن (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
3 اندازه گیری نقش خلاقیت در ایجاد سازمان یادگیرنده ( مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 اولویت بندی و وزن دهی چالشها و موانع خصوصی سازی براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی Ahp (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
5 اولویت بندی و وزندهی ابعاد هوش سازمانی درسازمانهای دولتی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
6 اولویت بندی ووزن دهی علل فساد اداری درسازمان های دولتی براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
7 بررسی اثر رفتارهای نابهنجار بر اشتیاق شغلی و تعهد کاری کارکنان آموزش و پرورش منطقه17 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
8 بررسی تاثیر حمایت سازمانی درک شده بر روی تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان سینا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
9 بررسی تاثیرهوش معنوی برمدیریت دانش دراداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
10 بررسی رابطه به کارگیری حواس پنجگانه (برند حسی) با هویت برند (مطالعه موردی:گوشی تلفن همراه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
11 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان(ستاد مرکزی راه آهن شمالشرق) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
12 بررسی رابطه حواس پنجگانه برند حسی با آگاهی از برند (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
13 بررسی رابطه فضای اخلاقی سازمان با رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
14 بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک ملی استان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
15 بررسی و تبیین نقش ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش(کیس موردی : کارکنان بانک صادرات استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری
16 بررسی و شناخت ویژگی های افراد خلّاق، نوآور وکارآفرین و طراحی پرسشنامه ی خلّاقیت و کارآفرینی، بر اساس آزمون های روانشناسی صنعتی ( مطالعه ی موردی : اتاق فکر و خلّاقه ی بنیاد علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی ایران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
17 برنامه ریزی استراتژیک گردشگری در استان سمنان و تحلیل و توسعه آن با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
18 تأثیر مؤلفه های تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک مسکن استان سمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 تبیین و ارزیابی شاخص حاکمیت شرکتی دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
20 تحلیل ساختار و ارائه ی مدل انگیزشی کارکنان در پژوهشگاه صنعت نفت تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
21 درآمدی بر ماهیت معنویت در محیط کار و نقش آن در رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
22 رفتار گله ای مصرف کننده آنلاین از دیدگاه انتخاب اجتماعی؛ تشریح یک مشاهده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
23 شناسایی فرآیندهای مؤثر چارچوب COBIT 5 برهمسویی استراتژیک کسبوکار و IT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
24 طراحی مدل برای خلق سازمان های دانش براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
25 مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
26 مروری بر بحران در سازمانها و مدیریت بحران سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
27 نقش مدیریت، فرهنگ و توسعه انسانی در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران