دکتر علی معینی

دکتر علی معینی استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

دکتر علی معینی

Dr. Ali Moeini

استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Method for Developing Enterprise Architecture Frameworks: An Interpretive Phenomenology Study (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
2 A website evaluation model by integration of previous evaluation models using a quantitative approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
3 An Ontology Based Approach for Modeling and Managing the Profiles and Competencies in Virtual Organization Breeding Environment (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
4 آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 10
5 ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تامین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
6 استخراج شاخص های ارزش گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 64
7 اولویت سنجی و رتبه بندی تهدیدات پرتکرار سایبری با محوریت فرایند زنجیره مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر دوره: 1، شماره: 1
8 Building Customers’ Credit Scoring Models with Combination of Feature Selection and Decision Tree Algorithms (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 4، شماره: 2
9 Change Management in Business Processes (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 11
10 Creating a Maximal Clique Graph to Improve Community Detection in SCoDA and OSLOM Algorithms (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
11 Design Software Failure Mode and Effect Analysis using Fuzzy TOPSIS Based on Fuzzy Entropy (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 6، شماره: 3
12 Evaluation of recommender systems: A multi-criteria decision making approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 4
13 Inter-organizational information systems integration: Representing a model for understanding integration problem domain (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
14 LSTM Encoder-Decoder Dropout Model in Software Reliability Prediction (دریافت مقاله) نشریه بین المللی قابلیت اطمینان، ریسک و ایمنی: نظریه و کاربرد دوره: 4، شماره: 2
15 P-centrality: An Improvement for Information Diffusion Maximization in Weighted Social Networks (دریافت مقاله) مجله مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 6، شماره: 1
16 PBloofi: An Enhanced Version of BloofI in Recommender Systems (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 1، شماره: 2
17 Proposing Hybrid Architecture to Implement Cloud Computing in Higher Education Institutions Using a Meta-synthesis Appro (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
18 The Semantically Rich Learning Environments: A Systematic Literature Review (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 1، شماره: 2
19 بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل سازی سری زمانی قیمت نفت بر پایه توابع پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 5
20 پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 17
21 پیش بینی نقاط آسیب پذیر در شبکه انتقال برق ایران بر اساس تحلیل پیوند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 4
22 تأثیر کارگاه آموزش روش تحقیق در یادگیری مراحل مختلف پژوهشی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
23 روش شناسی کنش گر-شبکه در مطالعات علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
24 زیست بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
25 شناسایی کدهای مدیریتی چارچوب جامع امنیت سایبری مرکز داده بر اساس الگویNIST با رویکرد یکپارچه و هوشمند (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
26 طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کلان و تفصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
27 طراحی الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری: با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 3
28 طراحی چارچوبی برای تعیین روش شناسی های مناسب تحقیق در عملیات به منظور معماری سازی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
29 مدل سازی و پیش بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی gmdh (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 36
30 مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 21
31 مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی منطقی طبقهبندی تهدیدات سایبری زیرساخت-های حیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Hybrid Approach to Enhance Pure Collaborative Filtering based on Content Feature Relationship (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
2 ابردانش: ارائه معماری سرویس گرا برای دانش به مثابه سرویس در محیط رایانش ابری با استفاده از روش فرا ترکیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 ارائه درختواره نگاشت حملات امنیتی به آسیبپذیریهای اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
4 ارائه روشی برای پیش بینی پیوند در شبکه های تعامل پروتئین-پروتئین با استفاده از تعبیه گراف (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
5 ارائه مدل مفهومی و هستان شناسی سرویس های بانکی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
6 ارائه مدلی بومی از یک سرگرمی اموزش دیجیتالی در سطح آموزش عالی: شبیه سازی سرگرمی برای اموزش برخی مباحث درس سیستمهای پرداختالکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
7 ارائه یک الگوریتم تقریبی نوین برای حل مسئله جنگل اشتاینر (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
8 ارائه یک سیستم بازیابی هوشمند اطلاعات جدید چند عاملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
9 ارائه یک سیستم مدیریت اطلاعات شخصی غیر متمرکز در بلاک چین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات
10 ارائه یک مدل مستقل از سکو برای مدیریت منابع با استفاده از الگوهای طراحی در شبکه های موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 ارایه الگوریتمی در جهت طراحی سیستم های توصیه گر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
12 ارزیابی مدل نمایه سازی معنایی پنهان در بازیابی متون فارسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 استخراج رویداد ازمتن گزارش یک مسابقه ی فوتبال بااستفاده ازترکیب روشهای مبتنی برلغت وتحلیل گرامری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
14 استخراج رویدادازمتن گزارش یک مسابقه فوتبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
15 استفاده از الگوریتم بهینه سازی علف های هرز در خوشه بندی بهینه گره ها در شبکه-های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
16 اشیاء آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
17 انتخاب آنتن ها در سیستم های MIMO با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
18 انتشار رفتار و باور در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 Cluster-based Collaborative Filtering for Link Prediction in Social Networks (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
20 Combination of ReliefF Algorithm with Decision Tree in Credit Scoring (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 Facial Expression Invariant 3D Face Reconstruction from a Single Image Using Deformable Generic Elastic Models (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
22 new method to find influential users based on interactions between pairs of users (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
23 Opinion Fraud Detection in Streaming Comments Utilising Node Similarity in the Review Network (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه
24 Selecting Influential Nodes for Detected Communities in Real-World Social Networks (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر ارزش گذاری مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
26 بررسی بهترین تجارب در مدیریت داده های کلیدی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
27 بررسی روند و ارتباط بین سهم بهداشت و درمان ازGNPو امید به زندگی در کشورهای منطقه خاورمیانه در طی سال های 2000 تا 2010 (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
28 بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی نقاط ضعف پروژه های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و پوشش نقاط ضعف با استفاده از مفاهیم نوین مهندسی نرم افزار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
30 بررسی وب معنایی در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
31 بهبود الگوریتم خوشه بندی برای مساله کاربران gray-sheep در سیستم های توصیه گر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
32 بهره گیری از تکنولوژی های کاربردی جهت ارائه راهکار جامع در پیاده سازی زیرساخت شبکه بیمارستان هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
33 بهینه سازی اقتصادی استفاده از سیستم های تولید همزمان برای کاهش تلفات و تامین انرژی گرمایشی مشترکین در شبکه های توزیع با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
34 پیش توزیع کلیدامن مبتنی برمکان درشبکه های حسگربی سیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
35 تحلیل سیر تکاملی پروتکلهای احراز هویت در سیستم های RFID مبتنی بر ابر و بهبود یکی از پروتکل های اخیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
36 تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و خازن در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن قیدهای هزینه سرمایه گذاری و محدودیت مکانی به کمک الگوریتم (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
37 تخمین بدون قید و شرط زاویه چرخش سر با مدل مقید محلی سه بعدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
38 تخمین زاویه چرخش سر با مدل مقید محلی سه بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
39 تشخیص بیماری دیابت با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
40 تشخیص پدیده قطع شبکه اصلی در حضور تولیداتپراکنده با استفاده از پایش نوسانات سیگنال ورودی به گاورنر سیستم کنترل بار- فرکانس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
41 خوشه بندی گره ها در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
42 دلایل ناکارایی برنامه های معماری سازمانی در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
43 شناسایی ابعاد مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
44 شناسایی و رتبه بندی مزایای رایانش ابری در مراکز دانش بنیان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
45 شناسایی و رتبه بندی ویژگی های و مزایای ابر دانش با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
46 طبقه بندی داده های دیابت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
47 طراحی مدیریت داده های پایه کسب وکار به صورت توزیع شده، با استفاده از سامانه های موجود و زیرساخت سرویس گرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
48 علل حیاتی موفقیت در مهاجرت به SOA براساس تجربیات چندکمپانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
49 فرآیند کاوی : کشف و بهبود فرآیندهای اسپاگتی و لازانیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
50 فرآیند کاوی: کشف و بهبود فرآیند های اسپاگتی و لازانیا (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
51 کاربرد رگرسیون در پیش بینی مقادیر شاخص های علمی سنجی: مورد مطالعه شاخص های اسکوپوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی
52 کاربرد فرآیند کاوی در حوزه مراقبت های بهداشتی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
53 کاربرد فرآیند کاوی درحوزه مراقبت های بهداشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
54 کاربردهای نوین تکنولوژی بیومتریک در مباحث بازاریابی و خرده فروشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
55 کشف شایعه با استفاده از افراد قابل اعتماد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
56 کلاس بندی داده های بیان ژن سرطان بر اساس شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با نظارت الگوریتم تکاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
57 مدل سازی تامین منابع گردش کاربامحاسبات ابری و شبکه های پتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
58 مدل سازی دورکاری با محاسبات ابری و WF-net (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
59 مدلسازی سیستم با استفاده از شبکههای پتری تصادفی برای بهبود زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
60 مدلی برای تطبیق معماری نرم افزار در زمان اجرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
61 مروری بر مساله کاربران gray-sheep در سیستمهای توصیهگر (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
62 مساله راهبری وظیفه درشبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
63 یک روش توزیع کلیدکم انرژی درشبکه های حسگربی سیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
64 یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات: ارائه مدلی برای شناخت مساله یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات بین سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی