دکتر سعید جعفری

دکتر سعید جعفری دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر سعید جعفری

Dr. Saeed Jafari

دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 راهبردهای بازاریابی در فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برمدل هفت پی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 3
2 شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 69
3 طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه رهبری تحولی و احساس خودکارامدی با یادگیری خودتنظیمی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
2 شناسایی ظرفیت ها و چالش های جذب و حفظ خیرین ورزشیار و حامیان مالی در حوزه ورزش زنان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی خیر ماندگار