دکتر ناصر سلطانی

دکتر ناصر سلطانی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

دکتر ناصر سلطانی

Dr. Naser Soltani

دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تجارت مرزی بر شاخص های جمعیتی سکونتگاههای روستایی بازارچه مرزی تمرچین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی پیامدهای احتمالی انتقال آب حوضه زاب به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 2
3 ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 86
4 امکانسنجی و سنجش برد سرمایه گذاری عرصه های گردشگری استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 2
5 Neoliberalization, Separations, and Environmental Crises - Emphasizing the Ecological Crisis of Lake Urmia, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 1
6 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 1
7 تبیین نظری مولفه های موثر در مناسبات ژئوپلیتیک و ارائه الگوی پیشنهادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 3
8 تبیین نقش حضور مستشاری ایران در منطقه راهبردی غرب آسیا (خاورمیانه) و پیامد آن در آینده سیاسی نظامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 6
9 تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
10 تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
11 تحلیلی بر نقش مذهب در توسعه گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 4
12 تحلیلی برسیاست گذاری گردشگری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
13 شناخت و ارزیابی (اولویت بندی) عوامل، کدها و ژنوم های ژئوپلیتیک ترکیه در تدوین چشم انداز سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 12، شماره: 35
14 کارایی سامانه گوگل ارث انجین (GEE) در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پیش بینی آن با مدل مارکوف (مطالعه موردی دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 3
15 گردشگری باغ ویلا و کافه رستوران های باغی روستایی حاشیه شهری ارومیه در بوته رابطه قدرت شهر و روستا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 35
16 نگرش گردشگران به شاخص ها و راهکارهای توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تاکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی- دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک گردشگران از بسترهای سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری درشهرستان مرزی پیرانشهر (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
2 ارزیابی اثرات تجارت مرزنشینان بر شاخص های جمعیتی نواحی مرزی استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی :روستاهای پیرامون بازارچه تمرچین) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
3 ارزیابی اثرات تجارت مرزی بر شاخصهای جمعیتی سکونتگاه های روستایی بازارچه مرزی تمرچین (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
4 ارزیابی استراتژی نظامی ایران در مهار و کنترل آسیب های امنیتی داعش در عراق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 امنیت انرژی در خلیج فارس: تاملی بر نقش و جایگاه ذخایر انرژی خلیج فارس در تحقق برنامه ها و راهبردهای کشورهای همجوار با استفاده از رویکرد ANP (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
6 بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی توسعه گردشگری منطقه خلیجفارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
7 بررسی راهکارهای مناسب برای مسیولین نظامی ایران در مقابله با داعش در خاک عراق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 بررسی راههای تقویت تعامل فرهنگی اقوام در استان آذربایجان غربی با تأکید بر نقش و کارکرد دولت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
9 بررسی زمینه های فکری جریان های سلفی در عراق جدید (بعد از فروپاشی خلافت عثمانی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
10 بررسی زمینه های همگرایی ترکیه و عربستان در تحولات خاورمیانه و تاثیر آن بر امنیت منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
11 بررسی مکانیابی بیمارستانها بر اساس معیارهای محیطی و کاربری های حساس در شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
12 بررسی و تحلیل نقش حضورمستشاری ایران از بعد ژئوپلیتیک در منطقه استراتژیک خاورمیانه با رویکرد تحلیل رسانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
13 تبیین روندهای مهاجرتی استان آذربایجان غربی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
14 تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر آمایش فضایی نواحی مرزی نمونه موردی: بازارچه سیرانبند بانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
15 تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری استان کرمانشاه در اجرای برنامه های آمایش سرزمین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
16 شناسایی عوامل موثر در مدیریت بحران آب دریاچه ارومیه با استفاده از تیوری بنیانی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
17 مقایسه تطبیقی آمایش ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی استان های مرزی (مطالعه موردی: آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
18 نقش عوامل ژیومورفولوژیکی در آمایش محیطی منطقه چابهار (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
19 نگاهی بر عملکرد نهاد بسیج در انتقال و نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس در بین جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
20 نگرشی تحلیلی برموانع سیاسی - اقتصادی توسعه گردشگری درمنطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام