دکتر ناصر سلطانی

دکتر ناصر سلطانی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

دکتر ناصر سلطانی

Dr. Naser Soltani

دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تجارت مرزی بر شاخص های جمعیتی سکونتگاههای روستایی بازارچه مرزی تمرچین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی پیامدهای احتمالی انتقال آب حوضه زاب به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 2
3 ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 86
4 Neoliberalization, Separations, and Environmental Crises - Emphasizing the Ecological Crisis of Lake Urmia, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 1
5 تبیین نقش حضور مستشاری ایران در منطقه راهبردی غرب آسیا (خاورمیانه) و پیامد آن در آینده سیاسی نظامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 6
6 تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
7 تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
8 تحلیلی برسیاست گذاری گردشگری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
9 شناخت و ارزیابی (اولویت بندی) عوامل، کدها و ژنوم های ژئوپلیتیک ترکیه در تدوین چشم انداز سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 12، شماره: 35
10 کارایی سامانه گوگل ارث انجین (GEE) در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پیش بینی آن با مدل مارکوف (مطالعه موردی دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 3
11 گردشگری باغ ویلا و کافه رستوران های باغی روستایی حاشیه شهری ارومیه در بوته رابطه قدرت شهر و روستا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 35
12 نگرش گردشگران به شاخص ها و راهکارهای توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تاکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی- دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33