دکتر مهدی لقمان نیا

دکتر مهدی لقمان نیا هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

دکتر مهدی لقمان نیا

هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 توافق و عدم توافق در زمینه مؤلفه های هویت ملی و تلویحات آن در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
2 جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش شهروند جهانی یا ملی؟ بررسی چالش های پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش
2 آموزش شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با کشورهای انگلستان و استرالیا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
3 بررسی اثرات و فواید فعالیتهای آموزشی منزل برمیزان یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
4 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی وتاثیرآن برروابط خانوادگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
5 بررسی تاثیر فضای مجازی بر خیانت فرا زناشویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
6 بررسی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی : مطالعه موردی شهرستان چابهار (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
7 بررسی رابطه خودکارآمدی و کارایی تدریس معلمان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
8 بررسی علل حاشیه نشینی در شهرستان چابهار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
9 بررسی کارکرد خانواده در اضطراب نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
10 بررسی نقش بازی در یادگیری کودکان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
11 بررسی هویت ملی از منظر دانشجویان دانشگاه آزاد چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 تاثیر شبکه های اجتماعی بر شخصیت جوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
13 تاثیر طلاق بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در حال تحصیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
14 تاثیر طلاق عاطفی بر روحیه فرزندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
15 تاثیر ناسازگاری و پرخاشگری والدین بر سلامت روان نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
16 جایگاه شهروندی در برنامه های درسی و اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
17 جهانی شدن، بومی ماندن وبرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
18 جهانی شدن،بومی ماندن و برنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
19 چگونگی پرورش هوش معنوی دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
20 زمینه های گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر و راه های مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
21 سنجش میزان خودکارآمدی و کارایی تدریس معلمان دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
22 شخصیت شناسی از منظر اسلام و مقایسه آن با روانشناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
23 ضرورت وجود مشاور در مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
24 علل روی آوری نوجوانان به مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
25 علل گرایش به اعتیاد و راهکارهای پیشگیری از آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
26 فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
27 نقشهی مفهومی و ارائهی چند الگوی اثربخش در فرایند آموزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
28 واکاوی آموزش شهروندی در برنامه های درسی اروپا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
29 واکاوی استرس شغلی در بین کارکنان نیرو های مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
30 واکاوی مؤلفه های هویت ملی در پایان نامه های دانشجویی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
31 واکاوی هویت ملی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
32 واکاوی هویت ملی و مؤلفههای آن در اهداف کلی و آموزشی مقاطع سه گانه نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404