دکتر مینا حسینی

دکتر مینا حسینی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مینا حسینی

Dr. Mina Hosseini

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انواع خسارت‎ های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبه‎ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 1، شماره: 1
2 تحلیل سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوق رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 6، شماره: 20
3 چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه های اینترنتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 2، شماره: 1
4 شناسایی رویه های ضدرقابتی در بازار گردشگری، مطالعه موردی: دفاتر خدمات سفر و گردشگری شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 54
5 ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 75
6 نقدی بر رای شورای رقابت: اقدام هماهنگ در معدوم سازی جوجه ‎های یک روزه (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 9، شماره: 33
7 هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 116