دکتر احسان کامرانی

دکتر احسان کامرانی استاد شیلات مدیریت ذخایر آبزیان آنالیز صید-تولید و بهره برداری دانشگاه هرمزگان

دکتر احسان کامرانی

Dr. Ehsan Kamrani

استاد شیلات مدیریت ذخایر آبزیان آنالیز صید-تولید و بهره برداری دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Legal Aspects of the Mandatory Audit Scheme imposed upon the member States of the International Maritime Organization (دریافت مقاله) مجله بین المللی سیاستگذاری دریایی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا بر بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ماربر سمیرم (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 1
3 اثرات القایی تیمار حاد نانوذرات شیمیایی و بیوسنتزی اکسید آهن (Fe۳O۴) بر تغییرات شاخص های خون شناسی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 6، شماره: 3
4 اثرات پساب واحدهای آب شیرین کن تخلیه شده به محیط زیست دریایی شمال خلیج فارس بر بازماندگی و تعادل یونی خرچنگ شناگر آبی، Portunus segnis (Forskal, ۱۷۷۵) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
5 اثرات غنی سازی آرتمیا با عصاره جلبک دریایی پادینا (Padina sp. ) بر بقاء و رشد پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 2
6 ارزیابی اثرات قاچاق گازوئیل بر ساختار اجتماعات ماکروبنتوزی خور لافت، جزیره قشم (خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 3
7 ارزیابی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) به عنوان ماده طبیعی ضدچسبندگی موجودات مزاحم در رنگ اپوکسی برای کاربرد دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 9، شماره: 1
8 ارزیابی استراتژیهای بالقوه مدیریت صید میگو در شرایط کمبود داده و عدم قطعیت با استفاده از مدلهای پیش نمایی آینده (مطالعه موردی: استان هرمزگان، خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 1
9 ارزیابی بوم شناختی تاثیر پساب مزارع پرورش میگو بر ساختار جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی با استفاده از شاخص زیستی BENTIX (مطالعه موردی: خور تیاب-استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
10 ارزیابی بوم شناختی خوریات استان هرمزگان (خورهای خمیر، تیاب و جگین) با استفاده از شاخص زیستی AMBI (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 4
11 ارزیابی رابطه طول و وزن، شاخص وضعیت و طول در اولین بلوغ جنسی ماهی کفشک تیزدندان Psettodes erumei در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 2
12 ارزیابی سه نوع تله صیادی بر رابطه طول- وزن و فاکتور وضعیت میگوی Macrobrachium nipponense (DE HAAN, ۱۸۴۹) در بخش غربی تالاب انزلی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
13 ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,۱۸۳۳ در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
14 ارزیابی کارایی تله های قیفی و کوزه ای در صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورش (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 3
15 ارزیابی وضعیت آلودگی هیدروکربن های نفتی کل در رسوبات پیرامونی اکوسیستم های مرجانی (مطالعه موردی: تالاب بین المللی شیدور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 33، شماره: 4
16 استاندارد سازی چشمه تورهای گوشگیر ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol, Bleeker, ۱۸۵۱) در آب های ساحلی دریای عمان به روش سچین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 22، شماره: 2
17 استانداردسازی چشمه کیسه تورهای ترال میگو در شناورهای با قدرت موتور کمتر از ۲۵۰ اسب بخار (مطالعه موردی: آب های استان بوشهر) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 4
18 اکولوژی تغذیه شانک گوفر (Rhabdosargus haffara Frosska, ۱۷۷۵) در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
19 الگوی رشد، شاخص وضعیت و طول اولین بلوغ جنسی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 2
20 برآورد حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آب های حوزه جنوبی استان بوشهر (خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
21 برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 13، شماره: 1
22 برخی خصوصیات ریخت سنجی ماهی شوورت Sillago sihama در آبهای ساحلی بندرعباس (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 2
23 بررسی اثر ضد باکتری عصاره های مختلف استخراجی از توتیای دریایی Echinometra mathaei (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
24 بررسی احتمال وقوع پدیده افت تراز غذایی تحت تاثیر فشار صیادی در آب های ساحلی شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 1
25 بررسی اقتصاد صید فانوس ماهیان با تاکید بر شاخص نرخ بازده داخلی در کشتی های مخصوص صید این ماهیان در آب های ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 3
26 بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب های استان بوشهر(خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 1
27 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
28 بررسی پراکنش زمانی مکانی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
29 بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی تاثیر مانسون تابستانه بر ساختار جوامع ماکروبنتوزی خور جاسک (دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 1
31 بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی، CPUE و CPUA در ترال میگو در آب های بوشهر، شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
32 بررسی ترکیب گونه ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در آب های شمال شرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
33 بررسی تغییرات فصلی ترکیب صید تورهای گوشگیر سطحی در آب های استان هرمزگان (خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 1
34 بررسی دوریختی جنسی با استفاده از صفات اندازشی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن زن Austruca sindensis (Alcock, ۱۹۰۰)، در ساحل شرق بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 3
35 بررسی رابطه طول- وزن، فراوانی طولی، درصد بلوغ و پارامترهای رشد میگوهای ببری سبز (Penaeus semisulcatus de Haan, ۱۸۴۴) صید شده توسط تور ترال در آب های استان بوشهر (مند و دیر-نخیلو) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 12، شماره: 4
36 بررسی رژیم غذایی ماهی (Day, ۱۸۷۶) Scartelaos tenuis در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 1، شماره: 4
37 بررسی رژیم غذایی ماهی گل خورک گونه Periophthalmus waltoni koumans, ۱۹۴۱ در برخی سواحل هرمزگان، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 13، شماره: 4
38 بررسی رژیم غذایی ماهی گیش دم زرد (۱۸۳۳ ,Atule mate (Cuvier در خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
39 بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, ۱۸۰۱) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
40 بررسی روند تغییرات سالانه ضریب رشد گناد، ضریب رشد کبد و ضریب چاقی در جنس ماده ماهی آفانیوس گنو (Aphanius ginaonis) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 3
41 بررسی زیست شناسی تولیدمثل ماهی حلوا سفیدPampus argenteus (Euphrasen۱۷۸۸) در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
42 بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 11
43 بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
44 بررسی صید آبزیان توسط مشتا در منطقه حفاظت شده دریایی جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 4
45 بررسی صید غیر مجاز ماهی حلوا سفید، Pampus argenteus (Euphrasen, ۱۷۸۸)، با استفاده از تورهای گوشگیر ثابت در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 3
46 بررسی فاکتورهای تنفسی خون ماهی گل خورک Scartelaos tenuis و مقایسه آن با گونه Liza klunzingeri (گاریز) در ساحل خلیج فارس، استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 2
47 بررسی فراوانی طولی، رابطه طول- وزن و صید به ازای واحد تلاش ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol) و گیدر (Thunnus albacares) در صید به روش پرس ساین در دریای عمان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 2
48 بررسی کیفیت رودخانه تجن ساری با استفاده از ترکیب جمعیت بی مهرگان کفزی و شاخص BMWP (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 4
49 بررسی مطلوبیت زیستگاه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, ۱۸۹۷) در آب های حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از تجزیه و تحلیل های چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
50 بررسی مقایسه ایی برخی از خصوصیات زیست شناختی ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) در آب های سواحل بندرعباس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 3
51 بررسی وضعیت زیستگاه های طبیعی صدف مرواریدساز محار Pinctada radiate در اطراف جزیره لاوان، شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 4
52 پارامترهای رشد و مرگ ومیر شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama (Forsskål, ۱۷۷۵) در ذخیره گاه زیست کره حرا (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 1
53 پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 4
54 پراکنش میگوی موزی (Penaeus merguiensis de Man, ۱۸۸۸) در صیدگاه های میگوی استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 6، شماره: 1
55 پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 2
56 پویایی شناسی جمعیت صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در جزیره لاوان، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 4
57 پیش بینی پراکنش خرچنگ مانگرو ( ۱۸۵۲, Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus (H. Milne Edwards در پاسخ به گرمایش جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 4
58 تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه ریجاب (استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 4
59 تاثیر تغییرات دما بر روی فعالیت های تغذیه ای و سیکل نقب زدن روزانه خیار دریایی Holothuria parva (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 2
60 تاثیر جیره حاوی پریبیوتیک ایمونوژن بر تغذیه، رشد جبرانی و برخی پارامترهای خونی ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)، پس از دوره های گرسنگی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 2
61 تبیین مفهوم مناطق ویژه و به ویژه حساس دریایی در کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (MARPOL) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 2
62 تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب، آهن و روی) در بافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 1
63 تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 4
64 تعیین شاخص های غذایی ماهی گیش خال سفید Carangoides malabaricus در آب های استان هرمزگان (دریای عمان و خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
65 تعیین غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر (خلیج فارس) طی فصول زمستان و تابستان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 3
66 تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 2
67 تکالیف، و تعهدات محیط زیست در دولت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 4
68 توده زنده و پراکنش میگو موزی (۱۸۸۸ Penaeus merguiensis De Man) درخلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
69 جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده آنزیم ال- آسپاراژیناز از فلور باکتریایی روده ماهیان گاریز ( Day, ۱۸۸۸Liza klunzingeri) و هوور (Thunnus tonggol Bleeker, ۱۸۵۱) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 10، شماره: 4
70 حضور گونه (Tunicata: Ascidiacea) Savigny, ۱۸۱۶ Phallusia nigra در منطقه بین جزر و مدی جزیره هنگام، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
71 خواص آنتی اکسیدانی عصاره های دو گونه خیار دریایی خلیج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 1
72 رابطه بین طول ماهی، طول و وزن اتولیت ساردین سند Sardinella sindensis (Day, ۱۸۷۹) از آبهای ساحلی جاسک (دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 1
73 رابطه طول- وزن، شاخص وضعیت و فراوانی طولی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 1
74 رژیم بین المللی مسئولیت در قبال تحریم های یک جانبه امریکا علیه صنعت هوانوردی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 49
75 ریخت شناسی اتولیت های ساجیتای ماهی کفشک تیزدندان (Psettodes erumei Bloch and Schneider, ۱۸۰۱) در شمال خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 2
76 زیست شناسی تولید مثل ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در آبهای ساحلی هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 2
77 شاخص های تغذیه ای در خرچنگ Charybdis hellerii (A.Milne-Edwards,۱۸۶۷) در آب های ساحلی خلیج فارس(استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 1
78 شبیه سازی عملکرد مدل های صید مجاز قابل برداشت (TAC) در مدیریت صید میگوی موزی Penaeus merguiensis در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 1
79 شناسایی و بررسی تنوع گونه ای جمعیت خارپوستان در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام در جنوب شهرستان قشم (خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 2
80 شناسایی و مطالعه ی برخی ویژگی های زیستی پرتارلوله ساز خانواده ی Serpulidae (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
81 صید بر واحد تلاش صیادی فانوس ماهی (۱۸۹۰ Benthosema pterotum, Alcock) در تور ترال میان آبی در آب های شمال غرب دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
82 عملکرد و مسیولیت ناشی از خسارات زیست محیطی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 4
83 مطالعه ریخت سنجی توتیای دریایی (de Blainville, ۱۸۲۵) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 3
84 مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی خطر و پهنه بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه های استان هرمزگان با استفاده از مدل سازی فازی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 3
85 مقاله علمی – پژوهشی: بررسی برخی از خصوصیات ریخت سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن زن Austruca sindensis (Alcock, ۱۹۰۰)، در ساحل شمالی جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 3
86 مقاله علمی-پژوهشی: بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,۱۸۰۱) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 4
87 مقایسه ارزش غذائی میگوی گاز انبری بالغ گونه Alpheus lobidens با سایر غذاهای زنده به کار برده شده در آبزی پروری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 4
88 مقایسه دو گونه آگاروفیت بومی در سواحل جنوب ایران جهت آبزی پروری Gracilaria corticata (J.Ag.) J.Ag. & Gracilariopsis longissima (S.G. Gmelin) M. Steentoft, L. M.Irvine & W.F. Farnham (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 4
89 میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه ای، قیفی، نیم کروی و استوانه ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
90 نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
91 نقش سازمان بین المللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعات: مطالعه موردی کنوانسیون لندن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 6، شماره: 71
92 نقش و جایگاه اقتصادی تعاونی ها در برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: تعاونی های صیادی جزیره قشم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
93 واکاوی موانع تاریخی توسعه دریامحور کرانه ها و پس کرانه های شمالی خلیج فارس و دریای مکران: با تاکید بر موقعیت ژئواستراتژیک این دو پهنه آبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
94 واکاوی نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 2
95 یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 2
96 یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل خورک گونه ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 3
97 یافته کوتاه: بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در اطراف جزیره هندورابی (ایران، خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 4
98 یافته کوتاه: مقایسه سه نوع تله صیادی ویژه صید میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رنگ بافته تله مخروطی (Fyke-Net) بر میزان CPUE و ترکیب گونه ای ماهیان تالاب انزلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 اثر ضد باکتری عصاره دی اتیل اتری اسفنج دریایی Haliclona caerulea جزیره لارک خلیج فارس بر روی مهار عامل اسهال خونی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
3 اثرات زیستی متابولیت های ثانویه خیار دریایی خلیج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
4 ارتباط طول کاراپاس و عرض کاراپاس با وزن و تعیین نسبت جنسی در خرچنگ روحOcypode rotundataدر سواحل شهرستان بندر جاسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
5 ارزیابی بوم شناختی رودخانه تجن با استفاده از شاخص های زیستی بی مهرگان کف زی وپارامترهای فیزیکی و شیمیای آب (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
6 ارزیابی ساختار جمعیتی اجتماعات ماکروبنتوزی متأثر از آب شیرین کن ها در خلیج فارس (مطالعه موردی، جزیره قشم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
7 انتخاب بهینه لوله های مورد استفاده در شبکه جمع آوری فاضلاب با توجه به جنس بافت زمین و شرایط اجرا در استان یزد (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
8 Quantitative assessment of Parkinson disease using wearable sensing system (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران
9 Seasonal changes in some biological indices of female Geno tooth-carp, Aphanius ginaonis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 برآورد میزان CPUE صید گربه ماهی بزرگ (Netuma thalassina, Ruppel, 1837) در تورهای ترال میگو در صیدگاههای استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
11 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی و بالا آمدن سطح دریا در جهان و ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
12 بررسی اقدامات ساختاری و قانون ساز سازمان بین المللی دریانوردی در مقابله با آلودگی ناشی از کشتی: مطالعه موردی آلودگی ناشی از آب توازن و رسوبات ناشی از کشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
13 بررسی امکان پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در استخرهای آب شور طبیعی زهک - سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
14 بررسی پراکنش و تنوع گونه ای خرچنگ ها در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام، خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
15 بررسی تاثیر پساب دستگاه های آب شیرین کن بر محیط زیست دریایی (با تاکید بر خلیج فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
16 بررسی چارچوب همکاریهای بین المللی در زمینه مقابله با آلودگی نفتی: مطالعه موردی کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
17 بررسی چرخه تولیدمثل و روند رسیدگی تخمدان ماهی کفشک تیزدندان (Psettodeserumei) در آبهای استان هرمزگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی چگونگی توزیع اجتماعات جنگلی مانگرو در تالاب بین المللی و منطقه حفاظت شده شور- شیرین و میناب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
19 بررسی رژیم غذایی ماهی خارو گونه(Forsskal, 1775)Chirocentrusdorab در خلیج فارس مرکز استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
20 بررسی شرایط فیزیکی آب و شاخص تنوع و تراز زیستی زیستگاه های مصنوعی جزیره کیش در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
21 بررسی غلظت عنصر سرب در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در مناطق میناب و بندر خمیر (خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
22 بررسی فراوانی و برخی دیگر از شاخصهای زیستی ایزوپودهای انگلی میزبان میگوهای گاز انبری موجود در ساحل شرقی بندرعباس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
23 بررسی قلمروطلبی و محافظت از جفت میگو های آلفئیده(Crustacea:Decapoda Alpheus lobidens در رفتار اجتماعی از سواحل جنوبی خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
24 بررسی مقایسه ای رابطه وزن و پارامترهای مورفومتریک اتولیت با طول ماهی در گونه کفشک تیزدندان (Psettodes erumei Bloch and Schneider, ۱۸۰۱) سه منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
25 بررسی منابع وقوع فرآیند ‘Fishing down marine food web‘ در شمال غربی خلیج فارس استان خوزستان در طول بازه زمانی 1381-1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
26 بررسی نرخ رشد مانگروها درحوزه کولقان، تیاب وکلاهی درخلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 پاسخ بی مهرگان کف زی رودخانه تجن به پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
28 پیش بینی جمعیت آینده کوسه چانه سفید (Müller and Henle, 1839) Carcharhinus dussumieri با استفاده از مدل SRA در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
29 تأثیر فصل، جنسیت و فعالیت های آبزی پروری بر غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در منطقه ی میناب (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
30 تبیین مفهوم مناطق ویژه و به ویژه حساس دریایی در کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
31 تعیین ترکیب طولی_ سنی و فراوانی طولی ماهی شوریده(Otolithes ruber) در ترال میگو در آبهای هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
32 تعیین ترکیب طولی_ سنی و فراوانی طولی ماهی شیر(Scomberomorus commerson) در ترال میگو در آبهای هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
33 تعیین ترکیب طولی_سنی و فراوانی طولی ماهی زرده (Euthynnus affinis) در گوشگیر در آب های ساحلی استان هرمزگان، خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
34 تعیین ترکیب طولی_سنی و فراوانی طولی ماهی شیر(Scomberomorus comerson )در گوشگیر در آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 تعیین درجه حساسیت مناطق حفاظت شده حرای جاسک با توجه به معیار آبزیان (ماهیان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
36 تعیین سن و نرخ رشد شبه شوریده دهان سیاه (Atrobuca nibe) با استفاده از اتولیت در دریای عمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
37 تعیین میزان غلظت فلزات سنگین (سرب و کادمیم) در بافت عضله ماهی سرخوی معمولی common red snapper( Lutjanus lohni ) درآبهای ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
38 چهارچوب حقوقی مناطق حفاظت شده دریائی با تاکید بر منطقه حفاظت شده حرا در خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
39 روش پیشنهادی تعیین معیارهای طبقه بندی اکولوژیک و ارزیابی زیست محیطی - شیلاتی زیستگاههای ساحلی و دریایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
40 روند تغییرات فصلی برخی از شاخص های زیستی جنس ماده ماهی آفانیوس گنو (Aphanius ginaonis) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
41 شناسایی پرتارلوله ساز و بیوفولینگ خانواده Serpulidae ساحل اسکله شیلات شهربندرعباس (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
42 شناسایی وتنوع گونه ای شکم پایان ناحیه بین جزرومدی جزیره هنگام خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
43 عوامل تهدید جنگل های مانگرو باتاکید بر تغییرات اقلیمی در جهان، خاورمیانه و ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
44 قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و سازوکارهای آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
45 کاربرد فرآیند راکتور بیوفلیمی با بستر متحرک (MBBR) در تصفیه فاضلاب بهداشتی مطالعه موردی: فاضلاب دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
46 مدیریت جامع منابع ساحلی و افقهای آن در سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
47 مروری بر اثرات تغییرات اقلیم بر تنوع زیستی و بهره برداری از اکوسیستم های دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
48 مطالعه برخی ویژگی های اکوبیولوژیک پرتار لوله ساز Pomatoleios Kraussii درساحل اسکله شیلات شهر بندرعباس (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
49 مطالعه تاثیر نور خورشید بر عملکرد رشد و زنده مانی لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) و مقاومت در برابر استرس شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
50 مطالعه فراوانی و تنوع زیستی شکم پایان و دو کفه ای های بین جزر و مدی خور بساتین خلیج نایبند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
51 نشخیص دیستگاه های مطلوب ذخایر ساردین وموتور ماهی با استفاده از داده های محیطی دریا در آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
52 نقش ارگان های دریایی در اجرای موثر مقررات ملی و بین المللی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
53 نقش دبی سنج در بهره برداری شبکه های فاضلاب شهری مطالعه موردی : شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
54 نقش دبی سنج شبکه های فاضلاب در مدیریت بحرانمطالعه موردی: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
55 نگاهی به بحران آب در جهان، خاورمیانه و ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
56 واکاوی نقش و ماهیت کمیته های فرعی سازمان بین المللی دریانوردی (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی