دکتر احمد باران زاده

دکتر احمد باران زاده استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان

دکتر احمد باران زاده

Dr. Ahmad Baranzadeh

استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.