دکتر علی بابازاده

دکتر علی بابازاده محقق تاریخ معاصر

دکتر علی بابازاده

Dr. Ali Babazadeh

محقق تاریخ معاصر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.