دکتر بهرام عابدی

دکتر بهرام عابدی هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

دکتر بهرام عابدی

Dr. Bahram Abedi

هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acute Effect of Concurrent Exercise on Serum Leptin and Resistance Insulin Response in Sedentary Men (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 7، شماره: 1
2 اثر ۱۲ هفته تمرین ترکیبی بر لپتین، پروتئین واکنش گر (CRP )و شاخص مقاومت انسولین ( HPMA-IR ) در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 6، شماره: 13
3 اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر لپتین، پروتیین واکنشگر- CRP)C) و شاخص مقاومت انسولین (HPMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 4
4 اثر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 56
5 اثر تمرین مقاومتی همراه با مصرف دوزهای مختلف عصاره خارخاسک بر بیان ژن های TNF-α و IL-۱۰ بافت قلب موش های بزرگ آزمایشگاهی درمعرض استروئید آنابولیک (استانازول) (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 31، شماره: 1
6 اثر تمرین منظم هوازی بر لپتین، مقاومت انسولین و برخی هورمون های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) در مردان چاق غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 5، شماره: 12
7 اثر تمرینات هوازی همراه با مکمل یاری کلرلا بر مقاومت به انسولین و سطح سرمی گرلین زنان چاق (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 10
8 اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی بر برخی نشانگر های کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 3
9 اثر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) به همراه عصاره برگ شاتوت بر سطوح سرمیTNF-α و اینترلوکین ۱۸ در بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 15، شماره: 29
10 اثر هشت هفته تمرین تناوبی بر ملکول چسبان سلولی عروق (VCAM-۱) و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن (PAI-۱) زنان غیرفعال چاق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 9، شماره: 26
11 اثر هشت هفته تمرین شنا و مکمل ویتامین E بر بیان ژن هایFKβ۱ و P۶۵ در موش های مدل آندومتریوز (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 223
12 اثر یک جلسه تمرین ترکیبی مقاومتی و هوازی بر غلظت لپتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 1
13 اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپیدی و فاکتور نکروز توموری آلفا بافت قلب موش های نر در معرض استانازول (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 30، شماره: 1
14 ارزیابی نسبت فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی بعد از تمرینات مقاومتی درونگرا و برونگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 14، شماره: 31
15 Effect of Aerobic Exercises on Reduced and Oxidized Glutathione in Aortic Endothelial Cells of Rats Exposed to Arsenic (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 2، شماره: 3
16 Effect of Resistance Training and Tribulus Terrestris Consumption on Avoidance and Working Memory in Rats Exposed to Stanozolol (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 8، شماره: 2
17 Effects of Aerobic Training and Pumpkin Seed Extract Consumption on the Heart and Aorta Oxidative Stress Biomarkers: A Case of Rats Exposed With Arsenic (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 9، شماره: 1
18 Effects of Aerobic Versus Resistance Training on Serum Leptin and Insulin Resistance in Healthy Sedentary Men (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 23، شماره: 1
19 Interactive Effect of the Linum Usitatissimum Extracts and Exercise Rehabilitation on Aorta Endothelial and Heart Tissues Apoptosis Biomarkers (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 3
20 The Effect of Active and Passive Recovery on Creatine Kinase and C‑reactive Protein after an Exercise Session in Football Players (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 1
21 The Effect of Aerobic Exercise and Ginkgo biloba Herbal Supplementation on Lipocalin ۲ Levels and Insulin Resistance in Obese Men (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 12، شماره: 1
22 The effect of aerobic training and pomegranate supplementation on lipid peroxidation and some adhesion molecules in obese women (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 8، شماره: 4
23 The Effect of an Aerobic Exercise Course on Cardiac Tissue Apoptosis in Adult Male Rats Poisoned With Oxygenated Water (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 2، شماره: 4
24 The Effect of Eight Weeks of Endurance Training with Royal Jelly Consumption on Oxidant-Antioxidant Markers of the Left Ventricle of Orectomized Rats with Diabetes (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 11، شماره: 1
25 The Effect of Endurance Training on Plasma Levels of ICAM, VCAM, and OPG in Rats with Experimental Myocardial Infarction: A Gender-Based Study (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 10، شماره: 3
26 The Effect of Rehabilitation Training and Total Checkup as a Noninvasive Method on Hemodynamic Parameters in Patientswho Candidate for Heart Transplantation (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 6، شماره: 1
27 The Effect of Six-weeks Pilates Exercise and Cumin Extract Consumption on Lipid Profile and Insulin Resistance Index in Obese and Overweight Women (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 4
28 The Effects of Resistance Training on VCAM-۱, ICAM-۱ and CRP in Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 11، شماره: 1
29 The Simultaneous Effect of Linum Usitatissimum Supplementation and Aerobic Training on ۶-Methylguanine and ATP in the Endothelial Aorta and Heart Tissues in Rats Poisoned with H۲O۲ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 3
30 بررسی بیان گیرنده شبه تول ۴- میلوئید تمایزیافته فاکتور ۸۸، متعاقب یک دوره تمرینات ورزشی و مصرف ویتامین E در موش های مدل آندومتریوز (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 6
31 بررسی رابطه ویژگی های آنتروپومتریک و برخی قابلیت های فیزیولوژیک بازیکنان فوتسال دانشجوی پسر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 5
32 تاثیر ۸ هفته تمرینات ترکیبی هوازی - مقاومتی به همراه مصرف مکمل عصاره برگ شا توت بر سطوح سرمی کمرین و پنتراکسین-۳ در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 22، شماره: 3
33 تاثیر مکمل بوقناق بر پاسخ فوری گلایسمیک،کتواسیدوز و نیمرخ لیپیدی در مردان دیابتی پس از یک وهله فعالیت ورزشی فزاینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 6
34 تاثیر هشت هفته تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) و تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن FOXO۱ دربافت قلب موش های بزرگ آزمایشگاهی پیر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 30، شماره: 5
35 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح Let-۷a، NO و VEGF در بافت قلب موش های صحرایی جوان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 1
36 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت قلب در موش های صحرایی نر مواجهه یافته با دیازینون (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 29، شماره: 3
37 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل ویتامین D بر اینترلوکین- ۶ و اینترلوکین- ۱۵ زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 2
38 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف عصاره خارخاسک بر شاخص های آنتی اکسیدانی بافت هیپوکمپ موش های صحرایی نر درمعرض استانازول (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 9، شماره: 1
39 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل ال آرژنین بر MMP-۹، TIMP-۲ زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 15، شماره: 49
40 تأثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش‌های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 4
41 مقایسه اثر مصرف حاد مکمل های عصاره سیر، کوآنزیم Q۱۰ و بی کربنات سدیم بر سرعت دفع لاکتات پلاسمای کشتی گیران پس از اجرای یک وهله فعالیت فزاینده درمانده ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 7
42 مقایسه تاثیر تمرینات سرعتی شدید و هوازی- قدرتی بر سطح آدیپونکتین سرمی و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 4
43 مقایسه تاثیر مصرف کوتاه مدت به تنهایی و ترکیبی از مکمل های ال آرژنین و ال سیترولین بر توان هوازی و بی هوازی فوتبالیست های جوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 11
44 مقایسه تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و آدیپونکتین در مردان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 1
45 مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران و غیرورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار حاد فعالیت ورزشی موازی بر دستگاه انعقادی خون در ساعات مختلف روز در زنان میانسال غیرفعال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل خرنوب بر نیمرخ لیپیدی و آیریزین سرمی مردان چاق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 اثر شش هفته تمرین پیالتس بر تغییرات مقاومت به انسولین زنان چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 اثر موسیقی بر اکسیداسیون چربی زنان ورزشکار در یک جلسه فعالیت ورزشی پیشرونده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 بررسی اثر مصرف مکمل جدوار بر میزان استروژن و برخی عوامل اثرگذار بر توده استخوانی پس از یک فعالیت فزاینده وامانده ساز در زنان والیبالیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
6 پاسخ مت انکفالین به مصرف حاد مکمل جدوار پس از فعالیت فزاینده وامانده ساز در مردان هندبالیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
7 تاثیر مکمل بوقناق بر برخی شاخص های گلایسمیک،کتواسیدوز و لیپیدی مردان دیابتی پس از یک وهله فعالیت ورزشی فزاینده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
8 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل دارچین برسطوح گلوکز و لپتین سرمی در زنان داری اضافه وزن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 تمرین هوازی سطوح رزیستین زنان غیرفعال میان سال را بهبود می بخشد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
10 مصرف مکمل کراتین منو هیدرات پلاتینیم بر آمونیاک خون و سطح لاکتات پلاسما در بازیکنان مرد تیم ملی هاکی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
11 مقایسه اثر دوزهای مختلف کافیین بر سروتونین، دوپامین، شاخص خستگی و توان بی هوازی ورزشکاران نخبه کاراته کا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
12 مقایسه اثر مصرف حاد مکمل های عصاره سیر، کوآنزیم Q10 و بی کربنات سدیم بر سرعت دفع لاکتات پلاسمای کشتی گیران پس از اجرای یک وهله فعالیت فزاینده درمانده ساز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 مقایسه اثر مصرف حاد مکمل های عصاره سیر، کوآنزیم Q10 و بی کربنات سدیم بر نشانگرهای آسیب های عضلانی کشتی گیران پس از اجرای یک وهله فعالیت فزاینده درمانده ساز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 ورزش، چاقی و هورمونهای لپتین و آدیپونکتین (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت