دکتر سامان عبادی

دکتر سامان عبادی دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر سامان عبادی

Dr. Saman Ebadi

دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical Functional Approach to Educational Discourses of Students and Professors over the Internet Context (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 16
2 An Exploration into Young Twins’ Journey Toward Multi-Literacy Development via Digital Multimodal Composing (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان به کمک فناوری دوره: 1، شماره: 1
3 An Exploratory Emic Investigation into Politeness in Persian (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
4 An Exploratory Study of Genuine Criticism Realization and Mitigation Strategies a Case of Movie Interactants (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 8، شماره: 2
5 استنباط واژگانی و یادگیری کلمات: مقایسه ی تاثیر تمرین لغت و ارزشیابی پویای گروهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 7، شماره: 2
6 الگوی پایداری شرکت مبتنی بر کارایی مالی: تکنیک ترکیبی DEMATEL-FANP (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 3
7 الگوی پایداری شرکت مبتنی بر مدل کارایی مالی توسط مدل P-VAR (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
8 Dynamic Assessment in Synchronous Computer Mediated Communication (SCMC) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 4
9 Dynamic Assessment of a Schizophrenic Foreign Language Learner (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 15، شماره: 4
10 Dynamic Assessment Training and Mediational Strategies of EFL Student Mediators (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 2
11 Exploring EFL Learners’ Autonomy in Reading Comprehension: Computer-Assisted versus Conventional Contexts (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
12 Exploring Iraqi EFL Learners` Perceptions of Online Learning (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان به کمک فناوری دوره: 2، شماره: 1
13 Exploring L2 Learning Potential through Computerized Dynamic Assessment (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 2
14 Exploring Online Misconceptions in EFL Learners' Productive Intelligibility Strategies (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 17، شماره: 1
15 Exploring transcendence in EFL learners’ reading comprehension through computerized dynamicassessment (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 4، شماره: 1
16 Implementing group dynamic assessment to enhance Iranian high school students’ grammar ability (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 16، شماره: 33
17 Investigating Developments in EFL Speaking through Flipped Learning: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان به کمک فناوری دوره: 1، شماره: 2
18 Investigating the Effects of Using Dynamic Assessment Procedures on the EFL Learners’ Vocabulary Knowledge Development (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 3
19 Pre-emption with or without Pre-task Planning: A Probe into L2 Lexical Diversity (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
20 Rhetorical Structure Variations in Abstracts and Introductions of Applied Linguistics Master’s Theses by Iraqi and International Students (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 1
21 Technology Acceptance of Navid Learning Management System in the Iranian Medical English Courses under the COVID-۱۹ Pandemic (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
22 The Effects of Computerized Dynamic Assessment on Promoting At-Risk Advanced Iranian EFL Students’ Reading Skills (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
23 بازنمایی جنسیت در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: مطالعه ی موردی جلد دوم و سوم مجموعه ی «فارسی بیاموزیم» (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 2
24 بررسی علت افزایش چاپ مقالات در نشریات جعلی و بی کیفیت با نگاه ویژه به رشته ی آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 40
25 بررسی یادگیری دستور زبان فارسی از طریق ارزشیابی پویای تحت وب در فرآیندآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 1
26 بررسی یافته های تجربی و دیدگاه های فراگیران در خصوص تاثیر ارزشیابی پویای رایانه ای بر یادگیری واژگان فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 6، شماره: 2
27 تدوین فهرست واژگان پایه برای زبان فارسی: رویکردی تلفیقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 3
28 نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط حسابداری تحت وب با عملکرد مدیران ارشد مالی شرکتهای تولیدی تحت بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 Group Dynamic Assessment: An Investigation into the Group ZPD of Iranian High School Students (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 تاثیر ارزشیابی پویا برارتقای درک مطلب شنیداری: مطالعه موردی یک فارسی آموز عراقی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان