دکتر نورالدین یوسفی

دکتر نورالدین یوسفی دانشیار زبان شناسی کاربردی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

دکتر نورالدین یوسفی

Dr. Nouroddin Yousofi

دانشیار زبان شناسی کاربردی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of TEFL and ET Official Standards in Terms of Bloom’s Revised Cognitive Taxonomy (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 8، شماره: 1
2 An Exploration into EFL Learners’ Vocabulary Learning in Flipped Classrooms (دریافت مقاله) مجله تحقیق زبانشناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
3 An Exploratory Emic Investigation into Politeness in Persian (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
4 Challenges of Conducting Qualitative Inquiry in the Iranian ELT Higher Education Context: Ph.D. Students’ and Faculty Members’ Voices (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 1
5 Effects of Blog-Mediated Writing Instruction on L۲ Writing Motivation, Self-Efficacy, and Self-Regulation: A Mixed Methods Study (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
6 Evaluation of Culture Representation in Vision English Textbook Series for Iranian Secondary Public Education (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
7 Examining the Effect of Scaffolding Instruction on Critical Thinking Skills of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
8 Exploring the Impact of Mobile-Flipped Classrooms on Iranian EFL Learners’ Writing Proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
9 Exploring the Professional Identity Construction of ELT Researchers in Higher Education (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 1
10 Investigating Different Types of Supervision on Teaching Practice of EFL Teachers in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 5
11 Investigating EFL Learners Perception Towards Online Learning: The Case of Kurdistan Region of Iraq (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان به کمک فناوری دوره: 1، شماره: 2
12 News headlines and ideological colorings (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
13 Self-Assessment on Iranian Foreign Language Learners’ Oral Performance Ability: A Case Study (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 12، شماره: 4
14 The Role of Situational Interest and Personality Traits in Language Learners’ Transformative Engagement in Academic Reading (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 42، شماره: 4
15 The Setbacks for Research Practice in Higher Education: A Perspective from English Language Teaching in Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 9، شماره: 2
16 The Study on the Effect of Using Mobile Games on Improving Vocabulary Knowledge of Young Learners: A Case Study in Kermanshah (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان به کمک فناوری دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی کارکردهای پوشاک و زیورآلات در دیوان قانع بر اساس رویکرد نشانه شناسی اجتماعی پیر گیرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 11، شماره: 4
18 نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Learners on the Move: A Mixed Methods Evaluation of Iranian EFL Textbooks (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
2 تحلیل محتوای کتاب کار «تفکر و پژوهش» پایه ی ششم ابتدایی براساس شاخص های کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 رسانههای غربی و اسلام تقلیل یافته: تحلیل انتقادی گفتمان پیرامون جهاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 مشکلات فرهنگی موجود در کتاب های زبان انگلیسی مدارس ایران: دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی