مهندس کیانوش پورمجیب

مهندس کیانوش پورمجیب مدیر عامل شرکت ساپکو

مهندس کیانوش پورمجیب

Kianosh Poor mojib

مدیر عامل شرکت ساپکو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.