دکتر بهنام راستی

دکتر بهنام راستی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه ، واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، لاهیجان ، ایران

دکتر بهنام راستی

Dr. Behnam Rasti

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه ، واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، لاهیجان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.