دکتر عبدالرحیم جواهریان

دکتر عبدالرحیم جواهریان استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر عبدالرحیم جواهریان

Dr. Abdolrahim Javaherian

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Amplitude Variation with Offset Inversion Analysis in One of the Western Oilfields of the Persian Gulf (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 8، شماره: 2
2 Analyzing the Illumination and Resolution in Seismic Survey Designing (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 7، شماره: 4
3 ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در مقاطع لرزه نگاری (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 3، شماره: 2
4 Capability of the Stochastic Seismic Inversion in Detecting the Thin Beds: a Case Study at One of the Persian Gulf Oilfields (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 7، شماره: 3
5 بررسی توزیع انواع منافذ در راستای قائم و جانبی با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 4
6 بهبود شناسایی گسل ها با تلفیق شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و نشانگرهای لرزه ای غیرمتعارف (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 6، شماره: 3
7 تاثیر مدل سرعت بر نتایج مهاجرت زمان معکوس (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 166
8 تخمین بهینه عدم قطعیت در مسائل معکوس خطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 64
9 تعیین خواص مخزنی با استفاده از ضرایب لامه ی محاسبه شده از نمودار صوتی دوقطبی برشی در یکی از چا ه های مخزن گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 158
10 شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه ای همدوسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 65
11 شناسایی مرز کانال ها در داده های لرزه نگاری سه بعدی بر مبنای تبدیل شیرلت (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 154
12 شناسایی و استخراج رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس‌انتشار و فیلتر اتصال کوچکترین اجزای ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 6، شماره: 2
13 مدل سازی رخساره ای مخزن با استفاده از وارون‎سازی تصادفی و روش آشفتگی احتمال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 3
14 مدل سازی سه بعدی ژئومکانیکی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 172
15 مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی با تاکید بر تشخیص رخساره های کانالی تنگه هرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 1، شماره: 2
16 موازنه تفسیر مقاطع لرزه نگاری و استفاده از آن برای کاهش خطا در تفسیرهای لرزه نگاری، با مثالی از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Channel boundary delineation based on a novel interpretation technique (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
2 Detecting Lithologies Using Rock physics Modeling in an Iranian Carbonate Reservoir (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Detection of thin layers with CWT method in one of the southern oil fields of Iran (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
4 برآورد نسبت پواسون با استفاده از اطلاعات لرزه‌نگاری و پروفیل لرزه‌ای قائم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
5 برانبارش بدون کشیدگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
6 بررسی اثرات انفجار معدن سنگ آهن گل گهر بر ساختمان 30 (دریافت مقاله) دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
7 بررسی حساسیت روش تخمین سری بازتاب با کمک شبکة عصبی هاپفیلد به نوفه و پهنای باند فرکانسی موجک چشمة لرزه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
8 بررسی ناهمگنی و ناهمسانگردی سازند با استفاده از نمودارهای متداول و پیشرفته در یک مخزن کربناته (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
9 بررسی هیدرات های گازی دریای عمان با استفاده از داده های لرزه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
10 پیش بینی فشار با استفاده ازنشانگرهای لرزه ای سه بعدی در سازند گچساران در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
11 پیش بینی فشار منفذی با استفاده از اطلاعات لرز هنگاری س هبعدی؛ مطالعه موردی یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
12 تبدیل عمقی مقاطع لرزه ای با استفاده از روش ردیابی پرتو (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
13 تحلیل شکستگی ها و تعیین جهت تنشهای برجابااستفاده ازنمودارتصویری fmi دریک چاه درمیدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 تخمین عدم قطعیت داده ها و مدل در مسائل معکوس خطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
15 تشخیص گسل در مقاطع لرزه ای بااستفاده ازتلفیق روشهای خوشه بندی k_میانگین و تشخیص لبه کنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
16 تشخیص گسل ها با استفاده از نشانگرهای انحنا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
17 تشخیص گسلها در مکعب داده های لرزه ای با استفاده از نشانگر لرزه ای همدوسی بر مبنای ساختار ویژه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
18 تصویرسازی لایه های نازک با استفاده از نشانگرهای طیفی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
19 تصویرسازی لایه‏های نازک با استفاده از روش تبدیل موجک پیوسته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
20 تضعیف امواج ریلی در لرزه‌نگاری بازتابی با استفاده تبدیل K-L (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
21 تضعیف نوفه های تصادفی و زمین غلت در مقاطع لرزه نگاری با استفاده از تبدیلcurvelet (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
22 تفکیک سیالات مخزنی و سنگ شناسی های مختلف به کمک نشانگرهای AVO (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
23 شبیهسازی انتشار امواج لرزهای به روش کاهش مرتبه مدل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
24 شناسایی و استخراج رخساره های کانالی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با الگوریتم پس انتشار و فیلتر اتصال وکسل ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
25 کاربرد پارامترهای لامه (لاندا پی و مو پی) در تفکیک سیالات مخزنی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
26 مدلسازی عددی انتشارامواج لرزه ای درزمین: اجزاءمحدود - اجزاء طیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
27 مطالعات ساختاری و آنالیز شکستگی ها در میدان نفتی دارخوین (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
28 مقایسه الگوریتم‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی در طبقه‌بندی داده‌های لرزه‌ای بازتابی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
29 نشانگر همدوسی شباهت برای شناسایی ریز گسلهای سازند گازی خانگیران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران