دکتر سید عبدالحمید میرحسینی

دکتر سید عبدالحمید میرحسینی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

دکتر سید عبدالحمید میرحسینی

Dr. Seyyed-Abdolhamid Mirhosseini

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 222
2 Implicit ELT Policies Embedded in the Professional Practices of Selected Private Language Publishers and Institutes in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 5، شماره: 2
3 Write in Their Tongue: Iranian Higher Education Policies of Publishing in English (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 1
4 بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به سیاست های بین المللی گسترش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 10، شماره: 2
5 سیاست ها و فرایندهای ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب جهان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4