دکتر فرهاد ساسانی

دکتر فرهاد ساسانی گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

دکتر فرهاد ساسانی

Dr. Farhad Sasani

گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول ساده سازی متن های کهن ادبی: مطالعه موردی کلیله و دمنه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
2 بازنمایی خود و دیگری در رمان فارسی: خود ایرانی و دیگری غیر ایرانی در سه رمان تنگسیر، سووشون و همسایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 30
3 بازنمایی دشمن در متن خاطرات زنی در اسارت: بررسی موردی کتاب خاطرات من زنده ام (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
4 بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی براساس مدل اجتماعی-معنایی فان لیوون (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 9، شماره: 18
5 بررسی پیوستگی و رانش موضوعی در دیوارنوشته ها و کامنتهای اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی چینش متن التماس نامه های برگه های امتحانی: مطالعه گام ها و گامک ها (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 4
7 بررسی چینش متنی گفتارهای درخواستمحور در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 14، شماره: 2
8 بررسی زبان شناختی آثار دوره های هیپومانیا و دوره های افسردگی صادق هدایت: تاثیر اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 27
9 بررسی سازوکارهای زبانی تشخیص سرقت در ترجمه بر اساس الگوی تارل (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 6
10 بررسی کنش های کلامی تعزیه نامه و نمود آن در اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 5، شماره: 9
11 پژوهش ها و نگرش های زبانی و زبانشناختی ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 1، شماره: 3
12 تاثیر بافت متنی بر معنای متن (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
13 تاثیر روابط بینامتنی در خوانش متن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 2
14 تاثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته های حاوی ورامعنا (تضمن) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 1
15 تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 13، شماره: 46
16 تحلیل مولفه های معنایی حق در قرآن کریم با بهره گیری از شیوه همنشینی و جانشینی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
17 تحلیل نشانه­شناسی اجتماعی فیلم­نامه آژانس شیشه­ای/ مریم حسینی، فرهادساسانی، سارانظردنیوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 18
18 تفاوت های بین- گوینده در سایشی های بی واک زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 1
19 جمله های شبه مرکب در فارسی و راهبردهای ساخت آن (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 13، شماره: 2
20 دیدگاه از منظر زبان شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 1
21 غیریت سازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی-اسدی/ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 22
22 مطالعه انتقادی سیاست خارجی محمدرضاشاه پهلوی در آینه نوشته ها و بیانات او (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 39
23 مفهوم سازی خشم در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 6، شماره: 11
24 واژگانی شدگی در فعل های حرکتی فارسی: الگویی تازه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 8، شماره: 15
25 واژگانی شدگی، چارچوبی برای تبیین فعل غیر ساده حرکتی در زبان فارسی/ندا ازکیا/فرهاد ساسانی/آزیتا افراشی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 14