دکتر سیده سوسن مرندی

دکتر سیده سوسن مرندی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

دکتر سیده سوسن مرندی

Dr. Seyedeh Susan Marandi

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Shift into Autonomous Education (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 17
2 Experiencing Collaborative Professional Development in a Blended CALL Teacher Education Course (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 2، شماره: 2
3 Exploring the Effect of Paper-and-pencil vs. Blog JW on L۲ Writing in terms of Accuracy, Fluency, Lexical Complexity, and Syntactic Complexity (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 25
4 بررسی مثلثی سازی تجانس بین نیاز دانشجویان مقطع دکتری به مهارت های زبان انگلیسی و مهارت های زبانی اندازه گیری شده در بخش زبان عمومی آزمون دکتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 11
5 تحلیلی کیفی از تجربه زبان آموزی دانش آموزان دارای نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 2
6 دیدگاه های زبان آموزان در مورد مفهوم فرهنگ و بازتاب آن در آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان ایرانی - پریسا مهران /الهه ستوده نما /سیده سوسن مرندی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 17