دکتر فرهاد حسینی طایفه

دکتر فرهاد حسینی طایفه

دکتر فرهاد حسینی طایفه

Dr. Farhad Hoseini Tayefeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سلامت اکولوژیک رسوبات سطحی سواحل مرجانی خارک و خارکو (خلیج فارس، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 2
2 ارزیابی میزان توافق بین شاخص های اکولوژیک در تعیین وضعیت کیفیت رودخانه کرج (استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 76
3 بررسی ارتباط بین جمعیت ماکروفونا و وضعیت کیفی رودخانه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
4 بررسی فعالیت صیادی در زیستگاه مرجانی اطراف جزایر خارک و خارگو با روش SWARA (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 77
5 پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر توزیع جنگل های مانگرو در ایران با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 2
6 تجزیه و تحلیل روند تغییرات جمعیت زمستان گذران و جوجه آور اردک سرسفید (Oxyura leucocephala) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
7 تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان آبزی زمستان گذران در مناطق حفاظت شده در مجموعه تالاب بین المللی انزلی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 9، شماره: 1
8 تنوع گونه ای پرندگان تالاب بین المللی انزلی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 10، شماره: 2
9 روند تغییرات جمعیت پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب های استان فارس: ۲۰۱۸-۱۹۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 1
10 روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان تالاب بین المللی دلتای رود شور، شیرین و میناب (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 12، شماره: 1
11 روند تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب های حوضه بختگان با استفاده از نتایج سرشماری نیمه زمستانه: ۱۳۹۶-۱۳۶۶ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
12 فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 5، شماره: 68
13 مدیریت تعارض و تهدیدهای گور ایرانی Equus hemionus onager در زیستگاه های طبیعی و مراکز تکثیر و معرفی مجدد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 79
14 مروری بر شواهد ژنتیکی کاهش گسترده تنوع ژنی یوزپلنگ ها و لزوم حفاظت از جمعیت های باقیمانده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 6، شماره: 74
15 مروری بر وضعیت زیستی، تهدیدهای جمعیت و مدیریت زیستگاه سمندر جویباری ایرانی Paradactylodon persicus در ایران (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 11، شماره: 4
16 مطالعه زیست شناسی جوجه آوری کشیم بزرگ (Podiceps cristatus) در تالاب بین المللی انزلی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 10، شماره: 1
17 مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی ریسک تالاب اینچه بر اساس شاخص های ژئوشیمیایی (استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 31، شماره: 3
18 مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 1
19 نوسان جمعیت زمستان گذران خانواده مرغابیان (Anatidae) در تالاب های حوضه بختگان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر زهکشها و سیستم جمع آوری آبهای سطحی بر تالاب صالحیه، استان البرز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
2 تغییرات جمعیت جوجه آور سلیم خرچنگ خوارDrommas ardeola در جزایرپارک ملی دریایی دیر- نخیلو، بوشهر، ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
3 تنوع گونه ای پرستوی دریایی در منطقه حفاظت شده مند (استان بوشهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 کاربرد مدلسازی در پیش بینی دامنه پراکنش جنگلهای مانگرو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
5 مروری بر وضعیت پرندگان آبزی گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب