دکتر محمدرضا فرزانه

دکتر محمدرضا فرزانه

دکتر محمدرضا فرزانه

Dr. MohammadReza Farzaneh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب به کمک مدل بارش- رواناب SWAT (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد، کارون شمالی) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 3، شماره: 4
3 Theoretical and Empirical Aspects of Pro-Environmental Behaviors Theory (PEBT) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های خشکسالی و تغییر اقلیم دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی اثربخشی رویکرد آموزش غیرمستقیم مبتنی بر اسکرچ محیط زیستی در حفاظت از منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 80
5 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
6 بررسی عملکرد الگوریتم های طبقه بندی کاربری اراضی با استفاده از تکنیک‌های ادغام تصاویر (مطالعة موردی: زیرحوزه بهشت آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تاخیری نشایی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
8 بررسی مولفههای سازمانی مدیریت منابع آب و فاضلاب جزیره قشـم (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی میزان جامدات معلق، اکسیژن، دی اکسیدکربن، EC و pH در استخرهای پرورشی مدار بسته ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی نقش دانش جوامع محلی بر نگرش و رفتارهای بهره برداری مشارکتی از منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 78
11 بررسی نقش مولفه ی قانونی نهاد آب زیرزمینی از منظر مشارکت و مناقشات آبی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 1، شماره: 1
12 بنیان های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 64
13 تحلیل بستر نهادی سیستم منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
14 تحلیل قوانین سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای توسعه یافته (دریافت مقاله) مجله پژوهش های خشکسالی و تغییر اقلیم دوره: 1، شماره: 1
15 تحلیل قوانین سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 4، شماره: 13
16 تحلیلی بر اهمیت بیمه مخاطرات طبیعی با تاکید بر بیمه سیل (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 10، شماره: 34
17 توسعه روش شناسی برآورد سیلاب مبتنی بر سنجش از دور در محیط گوگل ارث انجین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 76
18 دانش بومی ساخت و بهرهبرداری از سازه تاریخی آبی برکه در جزیره قشم (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 6، شماره: 12
19 مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی فعال و بازی درمانی بر مهارت اجتماعی و تماس چشمی کودکان پسر مبتلا به اوتیسم سطح۲ (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 3
20 نقد ررویکرد حاکم بر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و پیشنهاد راهکار جایگزین جهت پیاده سازی در محدوده ی مطالعاتی رفسنجان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
21 نقش هنجارهای اخلاقی در مدیریت مشارکتی منابع آب محدوده توشن استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Abrupt development of plasma cell leukemia in a patient with chronic anemia under follow up (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
2 Assessment on multi-index agricultural drought vulnerability and spatial characteristics analysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 آب سبز و اهمیت و نقش آن در افزایش بهره وری اراضی دیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
4 اثر تغییر اقلیم بر آب آبی با استفاده از مدل SWAT در زیر حوزه بازفت کارون شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
5 اثر جریانات منطقه ای گردش جوی بر تولید بارش در جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
6 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد، کارون شمالی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
7 ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف آب و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش کشت تاخیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف آب و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش کشت نشایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
10 ارزیابی چارچوب بررسی تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی عملکرد ارقام مختلف گندم و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده از مدل DSSAT در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
12 ارزیابی کیفی آب توزیعی توسط متولیان تامین آب جزیره قشم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
13 ارزیابی نتایج مدل های جهانی GCMs و سناریوهای انتشار در برآورد پارامترهای اقلیمی منطقه قاین خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
14 استخراج سازوکار های مرتبط با سیستم منابع آب جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 Investigation of agricultural drought vulnerability in Isfahan Province, Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
16 Investigation of land use changes in hydrological units of Kavir-dar-Anjir watershed (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
17 New cause of Recurrent Miscarriage in a young female with novel Reciprocal Translocation t (2; 14): A case report (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
18 برآورد بهنگام خسارت سیلاب با استفاده از سنجش از دور در محیط ارث انجین منطقه مطالعاتی: خوزستان-سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
19 بررسی ابعاد تکنولوژیکی تصفیه آب خاکستری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
20 بررسی ابعاد و ضرورت توجه به مدیریت پسماندهای کشاورزی جهت حفاظت از منابع آب و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
21 بررسی اثر تغییر اقلیم بر افزایش دما در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی محدوده ی مطالعاتی اندیکا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
23 بررسی اثر تغییر اقلیم بر رسوب گیری مخازن سازه های تاریخی آبی جزیره قشم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه مواجهه آسیب پذیری سیستم اجتماعی – اکولوژیکی جزیره قشم نسبت به خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
25 بررسی پراکندگی مکانی و زمانی خشکسالی تحت تأثیر تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
26 بررسی تاثیر منابع عدم قطیعت تغییر اقلیم برخ صوصیات خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی اصفهان) (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
27 بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر وقایع حدی بارندگی در زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
28 بررسی تاثیرات زمانی و مکانی تغییر اقلیم، بر بارش زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
29 بررسی تغییر اقلیم در دوره های آتی به کمک مدل SDSM ( مطالعه موردی حوضه بهشت آباد کارون شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
30 بررسی تغییرات کاربری اراضی واحدهای هیدرولوژیک حوضه آبخیز کویر در انجیر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی روند تغییر اقلیم با شاخص های اقلیمی حدی (مطالعه موردی: ایستگاه شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
32 بررسی روند تغییرات فشار بخار هوا در طول روز و فصول مختلف سال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 بررسی زمانی و مکانی تغییر اقلیم بر دمای واحدهای هیدرولوژیکی زیرحوضه ی ونک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
34 بررسی سازگاری روش های آبیاری تحت فشار در شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی سازوکارهای موجود در بستر نهادی جزیره قشم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی عدم قطعیت پارامتر ای اقلیمی تحت تاحیر روش های ریز مقیاس نمایی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
37 بررسی عدم قطعیت مکانی تغییراقلیم بر مولفه ی بارندگی حوضه ی آبریز ونک در گذار از گزارش چهارم به گزارش پنجم IPCC (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 بررسی عدم قطعیت مکانی و زمانی پارامترهای اقلیمی تحت تاثیر روش های ریزمقیاس نمایی(مطالعه موردی حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
39 بررسی منابع عدم قطعیت داخلی روش ضریب تغییرات در ریزمقیاس نماییپارامترهای اقلیمی دوره آتی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
40 پایش عناصر دمایی تحت تاثیر تغییر اقلیم به وسیله خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
41 پتانسیل سنجی انرژی های باد و خورشید راهکاری به منظور توسعه سبز مناطق مسکونی (مطالعه موردی استان های تهران و البرز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
42 پشتیبانی چارچوب DPSIR از مدل SWAT در شناسایی مولفه های کیفی و کمی موثر برواکنش های هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز اترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
43 پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009-1988 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
44 تاثیر تغییر اقلیم بر مولفه های مواجهه از آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به خشکسالی شهرستان فسا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
45 تأثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر تغییرات بارش سالانه در ایستگاه بابلسر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 تجویزات نهادی مرتبط با پیاده سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 تحلیل اجتماعی اکولوژیکی اقدامات مرتبط با پایداری منابع آب زیرزمینی در محدوده رفسنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
48 تحلیل عدم قطعیت در براورد بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
49 تحلیل عدم قطعیت روش کوچک مقیاس کردن آماری بمنظور پیش بینی دوره های خشک و تر آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 تحلیل فراوانی سرعتباد منطقه بیرجند بمنظور احداث نیروگاه بادی در منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
51 تحلیل کلان ملی وضعیت اقلیمی دوره گذشته و آتی ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
52 تحلیل مکانی وضعیت منابع و مصارف آب حوضه های آبریز ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
53 حکمرانی خوب در راستای مدیریت بهینه آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
54 رویکرد کشورهای توسعه یافته در خصوص قوانین تغییر اقلیم در بخش های شهری و روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
55 ضرورت توجه به بیمه سیل در مدیریت ریسک های ناشی از تغییر اقلیم (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه
56 لزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه ای در حوضه های مشترک فرامرزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
57 محاسبه و پهنهبندی تبخیرو تعرق در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش IDW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
58 مدل گردش منطقه ای برای ایجاد شاخص های چرخندی در جنوب ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
59 مدیریت زراعی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل DSSAT(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
60 معرفی پیش بینی کننده های منتخب جهت کوچک مقیاس کردن آماری-رگرسیونی در زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
61 معرفی مناسبترین مدل GCM بهمنظور کوچک مقیاس کردن آماری دادههای دما و بارندگی در زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 نقشه راه بخش آب کشورهای توسعه یافته در مواجهه با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
63 نقشه راه بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته در مواجهه با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
64 نقشه راه قاعده گذاری محیط زیستی کشورهای توسعه یافته در مواجهه با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب