دکتر هادی تیموری

دکتر هادی تیموری دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

دکتر هادی تیموری

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شایسته محور با رویکرد جانشین پروری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تکنیک اندازه گیری جذابیت به وسیله ارزیابی های رسته ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 2
3 الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 94
4 الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 90
5 بررسی پیامدهای رفتاری معنویت در محیط کار (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 1
6 بررسی تاثیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر عملکرد زنجیره ی تامین در صنعت هوائی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 4
7 بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر هویت سازمانی با نقش میانجی سلامت سازمانی و رفتار انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 2
8 بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
9 بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
10 بررسی عوامل مدیریتی-سازمانیموثر بر فروش خدمات نوین بانکی (مورد مطالعه : شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 10
12 بررسی عوامل موثر بر فرایند شکل گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 4
13 بررسی عوامل موثر بر فرایند شکل گیری وفاداری الکترونیکی مشتریان در فروشگاه های الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 2
14 بسط الگوی مفهوم سایش اجتماعی کارکنان در سازمان مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 41
15 پژوهشی درباره جهت گیری تاثیر ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت های مهندسی مشاور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
16 پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت ‌های داوطلبانه با حمایت کارفرما: یک مرور نظام‌مند ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 3
17 تاثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 2
18 تاثیر ابعاد شخصیتی خریداران بر فعالیت تبلیغات کلامی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
19 تاثیر اعتماد سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی اینرسی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
20 تاثیر تنهایی در محل کار بر خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 98
21 تبیین عوامل موثر بر دوستی در محل کار با رویکرد مردم نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
22 تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 2
23 تدوین مدل برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
24 رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 83
25 رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 18
26 شناسایی پیشران ها و پیامدهای جانشین پروری در شرکت سهامی بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 55
27 شناسایی و آزمون متغیرهای موثر و متاثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه ای در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 36، شماره: 2
28 طراحی الگوی آموزش سازمانی پویا با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 19، شماره: 1
29 طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای شوخ طبعی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 1
30 طراحی الگوی رفتار کنش گری استراتژیک در سازمان: پژوهشی داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
31 طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 1
32 طراحی الگوی شکل گیری برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 4
33 طراحی الگوی هویت سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 1
34 طراحی مدل جبران خدمات راهبردی شاغلین شرکت برق منطقه ای یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 45
35 طراحی نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشین پروری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
36 طراحی و ارزیابی مدل مربی گری در محیط کار(مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 60
37 عوامل تخریب کننده دوستی در محل کار با رویکرد مردم نگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
38 مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
39 نقش واسط جو اخلاقی در رابطه بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
40 واکاوی الگوی رهبری دانش مدار در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
41 واکاوی الگوی شوخ طبعی در محل کار:رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل هوشمندی کسب و کار در شرکت نیر پارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 ارائه مدلی برای پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت نیر پارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف،فرصت ها و تهدیدهای پیش روی پروژه های مسکن مهر با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی:شرکت عمران شهر جدید بهارستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 بررسی تاثیر استراتژی و ساختار سازمانی بر ایجاد فساد اداری- مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
5 بررسی رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک آمیخته بازاریابی داخلی و قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 بررسی رابطه ی بین آمیخته بازاریابی داخلی و قابلیت یادگیری سازمانی موردمطالعه : اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 پذیرش فناوری اطلاعات؛ راهکار برندینگ کارفرما در عصر تحول دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال
8 تحلیل تأثیر تمرکز بر مشتری، داده ها و گزارشات کیفی، مدیریت کیفیت تامین کنندگان، مدیریت فرآیند بر نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 تحلیل تأثیر طراحی محصول/ خدمات، آموزش، رهبری مدیریت ارشد، روابط کارکنان بر نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 تحلیل مقایسه ای میزان تفکر انتقادی بین زنان و مردان مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
11 توسعه الگوی مفهومی کارآفرینی استراتژیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
12 توسعه و متوازن سازی استراتژی های پروژه های مسکن مهر بر اساس مدل SWOTو SPACE (مطالعه موردی:شرکت عمران شهر جدید بهارستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
13 شفافیت سازمانی؛ لازمه ارتقاء تاب آوری سازمانی در عصر تحول دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال
14 شوخ طبعی؛ راهکار مقابله با چالش ها در محل کار در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال
15 مقایسه ابعاد ریسک سرمایه گذران متخصص و غیر متخصص در مورد خرید سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 هوش اجتماعی مدیران الزام اجرای اثربخشی تبلیغات فرهنگی-اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
17 هوش سازمانی: الزام اجرایی ارتقاء کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
18 هوش کسب و کار و هوش فرهنگی مدیران: الزام اجرایی جذب گردشگران خارجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت