دکتر نصرالله پورمحمدی املشی

دکتر نصرالله پورمحمدی املشی استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر نصرالله پورمحمدی املشی

Dr. Nasrallah Pourmohammadi Amlishi

استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقش عوامل طبیعی بر توسعه و رکود شهری قزوین؛ پایتخت دوره صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 12
2 ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 3
3 اوضاع اجتماعی و اقتصادی تبریز عصر صفوی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 1
4 اهمیت دفترخانه عصر صفوی و فرجام دفاتردیوانی (۱۱۳۵-۹۰۷ ه. ق. /۱۷۲۲-۱۵۰۲ م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 3
5 ایل باجلان در کشاکش جنگ جهانی اول (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 9، شماره: 16
6 بررسی تحولات نهاد آموزشی (۱۳۲۰-۱۲۹۹ ش) و انعکاس آن بر هنر معاصر در قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
7 بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه جزیره عربستان و شبه قاره هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 14، شماره: 43
8 بررسی ضرورت ازدواج های سیاسی در سیاست های تمرکزگرایانه شاه عباس اول (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
9 بررسی و تحلیل مبانی فکری و اعتقادی جنبش صفویه با تکیه بر طریقت های آسیای صغیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 89
10 پراکندگی جغرافیایی صابئین در اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 4، شماره: 2
11 تاثیر روسیه بر ساختار اقتصادی گیلان از دوران ناصری تا انقلاب مشروطه (۱۲۶۴_۱۳۲۴_ه.ق) (۱۸۴۷_۱۹۰۶میلادی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 14، شماره: 4
12 تاثیرات سیاسی- اجتماعی حضور روسیه در گیلان در دوره قاجار (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 6، شماره: 11
13 تشریفات مذهبی دوره ناصرالدین شاه قاجار؛ با تاکید بر ساختمان تکیه دولت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 4
14 تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 13، شماره: 1
15 جایگاه سفرنامههای فرانسویان در حفظ روابط فرهنگی ایران و فرانسه در قرن ۱۸ م. (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 4، شماره: 2
16 جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 34
17 جنبش مشروطه خواهی در تالش (۱۳۳۰-۱۳۲۴ ق) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 19
18 رویکرد دولت موقت به مسئله کردستان؛ عوامل تشدید و تداوم بحران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 3
19 شکل گیری و عملکرد منصب دیوان بیگی در دوره صفویه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
20 عامل های طبیعی-جغرافیایی گوناگونی دسته های مردم در کتاب های جغرافیایی و طبی جهان اسلام (با تکیه بر ویژگی های بغداد و بغدادیان) (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 20، شماره: 1
21 کاربرد تاریخی فرامین شاهان صفوی در باب ارامنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 4، شماره: 16
22 منابع آگاهی دیپلماتیک در ایران دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
23 موقعیت ژئواستراتژیک کرمانشاهان در جدال میان مدعیان قدرت در ایران بعد از مرگ نادرشاه (از سال ۱۱۶۰ ه ق تا ۱۱۷۶ ه ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
24 نظام مقاطعه و پیامدهای مالی آن در دولت عثمانی ( ۱۳-۱۱ه ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 13، شماره: 50
25 نقش ازدواج‌های سیاسی در تثبیت حکومت صفویه در دورۀ شاه‌طهماسب اول (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 48
26 نقش استراتژیک شریف آباد قزوین در موقعیت های جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 5، شماره: 18
27 نقش جغرافیای انسانی قزوین در مناسبات ایران و شبه قاره هند( متون ادبی – تاریخی فارسی) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
28 نقش و جایگاه مشایخ طریقت در تحولات اجتماعی تاریخ معاصر کردستان (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
29 نگرشی بر تعامل / تقارب تشیع و تصوف در ایران قرن هشتم هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
30 واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در تاسیس سازمان زنان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
31 ورود طب مدرن و جلوه های تحول آن در ایران عصر قاجار (با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی پیر و مرشد در فرهنگ ایران و شبه قاره هند (با تکیه بر عصر مغول تا تیموریان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
2 بررسی نقش فیروز میرزا نصرت الدوله در مناسبات ایران و انگلیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
3 رابطه تاریخ با ادبیات ؛ چیرگی زبان خیام بر زمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
4 منافع و مطامع انگلیس از گمرک بندرعباس در عصر صفوی از همکاری تا چالش (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
5 وضعیت اقتصادی و اجتماعی هرموز در دوران صفویان از حضور پرتغالیان تا اخراج از هرموز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
6 هنر و صنایع ایران صفوی در آستانه شکل گیری نظام جهانی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی