دکتر محمد بختیاری

دکتر محمد بختیاری استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر محمد بختیاری

Dr. Mohammad Bakhtiari

استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد دولت در خرید انحصاری و تضمینی گندم در جنگ جهانی دوم (۱۳۲۰-۱۳۲۴) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 2
2 بازخوانی و نقد روایات ایلغار مغول بر اساس روش مطابقت ابن خلدون (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 5، شماره: 8
3 بررسی تطبیقی عملکرد حزب دموکرات کردستان ایران و عراق در دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی عملکرد دولت ایران در جیره‌بندی کالا و توزیع کوپن در جنگ جهانی دوم (مطالعه موردی: قند و شکر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
5 بررسی عملکرد شریدان آمریکایی، مستشار وزارت خواربار ایران (۱۳۲۲- ۱۳۲۱ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 2
6 بررسی عملکرد میلسپو در تعدیل و تثیبت قیمت‎ها در ایران (۱۳۲۳- ۱۳۲۱ ش) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 33
7 تاثیر روابط جامعه روستایی و عشایری بر زندگی روستاییان عهد قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 17
8 تحلیل محتوای اسناد موقوفات زنان قزوین از ابتدای دوره قاجاریه تا پایان عهد ناصری (۱۳۱۳- ۱۲۱۰ه.ق) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 42
9 دلایل ناکامی میلسپو در اصلاح امور مالی ایران (۱۳۲۳- ۱۳۲۱ش) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 14، شماره: 4
10 روابط سیاسی ایران و اتریش در دوره ناصری (۱۳۱۳ ۱۲۶۴ ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 1
11 صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال های دولت ملی ایران (۱۳۳۲-۱۳۳۰) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 51
12 کاربست و سنجش نظریه محرومیت نسبی در انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 24، شماره: 118
13 منصب داروغه در دوره صفویه (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
14 منصب کدخدا در جامعه ی روستایی دوره ی قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 22