دکتر سهراب عبدی زرین

دکتر سهراب عبدی زرین دانشیار دانشگاه قم

دکتر سهراب عبدی زرین

Dr. Sohrab Abdi Zarin

دانشیار دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امید به انتخاب شغل: بررسی نقش اهمال کاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 40
2 Comparison of Lifestyle, Coping Strategies with Stress and Resilience in Women with Breast Cancer and Healthy Women (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 1
3 Predicting Social Well-being According to Mindful-ness, Social Identity, and Spirituality in Students of University of Qom in the Academic Year of ۲۰۲۰-۲۰۲۱ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 9، شماره: 1
4 Role of Spirituality and Five Personality Traits in the Prediction of Perceived Stress in Mothers of Mentally-Retarded Children (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 8، شماره: 1
5 Role of Spirituality and Psychological Capital in the Prediction of Occupational Burnout in Nurses in Khorramabad, Iran during ۲۰۱۶ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 7، شماره: 4
6 بهزیستی روانشناختی: نقش تمایز یافتگی، ناگویی هیجانی و قدرت من (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 3
7 پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 32
8 پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
9 پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 4
10 پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 35
11 پیش بینی خوشنودی زناشویی بر پایه الگوهای ارتباطی، سبک های دل بستگی و نستوهی روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 1
12 پیش بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف پذیری خانواده با نقش میانجی مرزهای خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 3
13 پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس نیازهای اساسی نظریه انتخاب و عملکرد خانواده در دانشجویان مجرد دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 43
14 پیش‌بینی روان رنجوری بر‌اساس سبک‌های دلبستگی و طرح واره‌های ناسازگار اولیه در مراجعین مراکز مشاوره شهر قم (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
15 تاثیر آموزش مدیریت والدین برکاهش علایم رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
16 رابطه ادراک از جو کلاس و تعلل ورزی دانش آموزان: نقش واسطه ای خود تنظیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 21
17 رابطه بین اشتیاق تحصیلی، هویت تحصیلی و پایستگی تحصیلی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
18 رابطه سبک های هویت و خودکارامدپنداری فردی و جمعی: مقایسه دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 6
19 رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 21
20 طراحی مدل عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری و مهارت های فراشناختی خواندن با میانجیگری اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
21 مدل سازی تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
22 مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 11
23 مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 4، شماره: 2
24 مقایسه مدل تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده های سنتی و مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 3
25 موفقیت تحصیلی: نقش سبکهای مقابله با تنیدگی و اهمال کاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 59
26 نقش باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی تحصیلی در پیش-بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 12، شماره: 1
27 نقش برنامه های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 55
28 نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
29 نقش خودکارآمدی، هوش هیجانی و سبک های فرزندپروری والدین در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 2
30 هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های فرزند پروری و پایگاه هویت تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
2 پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۰۲ ؛ شهر قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری
3 پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس خودپنداره تحصیلی دانش آموزان ابتدایی سال تحصیلی ۰۲-۱۴۱ شهر قم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی
4 پیش بینی کمک طلبی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
5 رابطهی سبک های فرزندپروری و خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
6 رابطهی سبک های فرزندپروری و هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان پسر دبیرستانهای اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
7 سنجش و راهنمایی مسیر شغلی در دوره های پیش از دبستان و دبستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
8 معناداری زندگی: نقش مذهب در سلامت روان (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
9 مقایسه بهداشت روانی دانش آموزان دختر دارای والد و دانش آموزان دختر فاقد والد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
10 نقش مذهب در سلامت روان جوانان جامعه (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان