دکتر سیف اله فضل الهی قمشی

دکتر سیف اله فضل الهی قمشی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر سیف اله فضل الهی قمشی

Dr. Saifullah Fadlullahi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد، مولفه ها و شاخصهای شایستگی های مدیران دانشگاه تمدن ساز اسلامی از دیدگاه اساتید مدیریت و اساتید تمدن اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 20
2 ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 26
3 ارزیابی میزان انطباق روش های یاددهی- یادگیری با اهداف برنامه درسی اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 7، شماره: 26
4 ارزیابی میزان انطباق سطوح قصد شده، اجرا شده و کسب شده برنامه درسی اخلاق اسلامی دانشگاهها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 67
5 اولویت بندی عوامل خانوادگی موثر در تربیت دینی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 25
6 بررسی آموزش مجاز ی و نقش آن در تحقق برنامه درسی دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی رابطه بین دین باوری ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
8 بررسی عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهشهای فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
9 بررسی کوتاه از تئوری گراندد و اهمیت این تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 4، شماره: 12
10 بررسی میزان توجه به ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرروش درکتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی و اولویت بندی علل کم توجهی به پوشش اسلامی و راهکارهای ترویج آن در بین دانشجویان دختر دانشگاهها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 3
12 برنامه درسی پنهان و مسئولیت گریزی دانشجویان؛ واکاوی عوامل و اولویت ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 13
13 برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده اخلاق اسلامی؛ ارزیابی همخوانی ها و ناهمخوانی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 22، شماره: 77
14 پژوهشی در اصول و روش های تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی(ع)ژان ژاک روسو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 11، شماره: 19
15 تحلیل هرمنوتیک؛ روش شناسی مبنایی ارتقاءاعتبار و ارزش علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 1
16 درآمدی بر اصول فرزند پروری با تاکید بر سیره علوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 22
17 رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
18 رابطه دین داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
19 رابطه هوش اخلاقی با ابعاد اعتماد آفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
20 روش تدریس پرسش وپاسخ و دلالت های آن برای تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در روش های آموزش دوره: 1، شماره: 3
21 ریشه یابی و رتبه بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
22 سلامت سازمانی و قدرت تبیین کنندگی یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای برای پیش بینی آن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 5
23 سن ازدواج دانشجویی و قدرت تبیین کنندگی عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افزایش آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 26
24 شناسایی ابعاد تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 28
25 شناسایی عوامل موثر بر توسعه فردی مدیران شرکت های با فناوری برتر (مورد:شرکت مخابرات ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 3
26 شناسایی مولفه های سرمایه فکری معلمان: مطالعه ای با رویکرد پدیدار شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
27 شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده موثر برکرسی های نظریه پردازی بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 56
28 طراحی الگوی بالندگی حرفه ای مدیران مدارس؛ (مور د مطالعه: مدارس ابتدایی شهر کرد) (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی دوره: 13، شماره: 25
29 عوامل موثر بر تضمین کیفیت یادگیری در دانشگاه ها-مورد مطالعه؛ دانشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
30 فراتحلیل پژوهش های تاثیر تعلق خاطر کاری کارکنان بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 2
31 مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی بر اساس دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 5
32 مدلسازی کیفی تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 25
33 مسئولیت پذیری دانشجویان؛ عوامل تاثیرگذار و اولویت ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 16
34 مقایسه مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 21، شماره: 106
35 نشانه شناسی؛ تحلیل کیفی درکشف دلالت میان دال و مدلول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 4، شماره: 12
36 نقش معلم و برنامه درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
37 وضعیت رهبری اخلاقی در مدیران آموزش و پرورش (مطالعه موردی شهر قم) (دریافت مقاله) مجله اسلام و پژوهش های مدیریتی دوره: 11، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مجازی و تاثیرات آن بر ابعاد زندگی دانش آموزان در شرایط کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
2 آموزش مجازی؛ رویکردی تحولی در یادگیری اثربخش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 اختلالات خواندن ونوشتن در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 ارزیابی سطوح قصدشده برنامه درسی هدیه های آسمان دوره دوم ابتدایی استان قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
5 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده فنی حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
6 ارزیابی کیفیت خدمات اموزشی هنرستان های کار و دانش بر اساس مدل سروکوال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
7 بررسی رابطه بین ابعاد هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران دانشگاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
8 بررسی رابطه ماهیت شغلی و تعهد سازمانی در دانشگاه قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
9 بررسی رابطه ماهیت شغلی و یادگیری سازمانی در دانشگاه قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 بررسی رابطه ماهیت شغلی وتعهدسازمانی ازدیدگاه کارشناسان دانشگاه قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
11 بررسی روش پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
12 رابطه زیر ساخت های مدیریت دانش با هوش سازمانی پردیس قم دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
13 رابطه زیر ساخت های مدیریت دانش با هوش سازمانی پردیس قم دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
14 راهبردهای دانش آفرینی در دانشگاه ها با رویکرد تحلیل عاملی و رگرسیون (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
15 راهکارهای عادت دادن دانش آموزان به مطالعه ازدیدگاه معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
16 کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
17 گنجاندن یادگیری مبتنی بر مسئله در دوره آموزش معلمان پیش از خدمت ریاضی دبیرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
18 ماهیت شغلی و یادگیری سازمانی : بنیان های نظری ، رویکرد ها ، اصول و مبانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
19 مدل کانو وکاربردآن درارزیابی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده پردیس قم دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 مدل های ارزیابی کیفیت نظام آموزش عالی الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
21 مدیریت دانش (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
22 مروری بر مفاهیم برنامه ریزی و سیاست گذاری آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
23 مقایسه دیدگاه های تربیتی وروش های یاددهی _ یادگیری جان دیویی و فارابی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
24 نقش اخلاق در بهسازی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
25 نقش معلم و برنامه درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
26 نگاهی نو به روش شناسی تحلیل محتوا در واکاوی پیام های ارتباطی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران
27 یادگیری مشارکتی و جایگاه آن در کیفیت بخشی به آموزش در بستر وب (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم