دکتر افشین جعفری

دکتر افشین جعفری دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور

دکتر افشین جعفری

Dr. Afshin Jafari

دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اخلاقی حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره: 1، شماره: 1
2 آسیب شناسی قوانین حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی بیوشیمیایی سرم در گاوهای آلوده به لوسمی گاو (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
4 اصول و معیارهای قرآنی تعهدات و قراردادها (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 15، شماره: 28
5 امکان سنجی انتقال قدرت در دریای چین جنوبی: خیزش چین در تقابل با هژمونی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 2، شماره: 3
6 Exploiting the Bed and Subbed of the Seas from Juridical and Law Perspective (دریافت مقاله) مجله بین المللی سیاستگذاری دریایی دوره: 2، شماره: 6
7 بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی عوامل موثر بر میزان دینداری دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرستان بروجن (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 0، شماره: 2
9 بررسی فقهی حقوقی مسوولیت دولت در پیش گیری از جرم علیه شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 4
11 بررسی میزان تاثیر سیستم اتوماسیون اداری در بهبود نظام مدیریتی معاونت نیروی انسانی (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 5، شماره: 35
12 بررسی میزان تطابق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب سازمان جهانی تجارت؛ با تاکید بر اصول پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
13 بررسی وضعیت پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی در آن (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
14 تاثیر کارکرد احزاب سیاسی در تحقق الگوی حقوق بشر اسلامی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 1
15 تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آرای قضایی و داوری (مطالعه موردی خلیج بنگال) (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 90
16 تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو قواعد عرفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 4
17 تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
18 تقابل یک‌جانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی: تحریم‌های آمریکا علیه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
19 چندجانبه گرایی؛ چالش ها و فرصت های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 41
20 روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی و تاثیر آن بر توسعه تجارت بین الملل؛ با تاکید بر اختلافات صنعت انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 97
21 سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 1، شماره: 3
22 قواعد و مقررات حقوقی در فضای سایبر و دعاوی حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 32، شماره: 122
23 گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بین الملل با تاکید بر توافق نامه آب و هوایی پاریس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
24 مدیریت در چشم انداز حکومت علوی و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 7، شماره: 12
25 مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 6، شماره: 61
26 مولفه های حقوق شهروندی کودکان در سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار حقوقی قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
2 آسیب شناسی اجتماع و فرهنگ از نگاه تعالیم اسلام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
3 Resolving international disputes in sport: with an emphasis on Arbitration (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
5 بررسی ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
6 بررسی توثیق دارایی های فکری در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
7 بررسی چالش ها و محدودیت های حاکم بر تاسیس دادگاه بین المللی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
8 بررسی مفهوم حمله در حقوق مخاصمات مسلحانه و حملات سایبری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
9 تجارت محصولات کشاورزی تحت قواعد کنوانسیون بیع بین المللی کالا و سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
10 تحدید حدود مرزهای دریایی؛ کاربرد عملی خطوط مبدا مجمع الجزایری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
11 تحدید حدود مناطق دریایی در دریای نیمه بسته (مطالعه موردی دریای بالتیک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
12 تحلیل چالش های اساسی فراروی صلح جهانی با تاکید بر رهیافت های گوناگون صلح شناسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
13 تکنیک و طراحی رنگ کاشیکاری ایرانی ( دوره اسلامی ) در تزئینات معماری بناهای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
14 جایگاه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر حقوق ایران در صورت الحاق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
15 جایگاه حقوق مالکیت فکری در علم حقوق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
16 جایگاه صندوق بینالمللی پول در پیوستن کشورها به FATF (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
17 جایگاه علم و دانش در فرهنگ و تمدن اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
18 روند حقوقی -اجتماعی حق طلاق در حقوق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
19 روند حقوقی – اجتماعی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی؛ قتل در فراش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
20 عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی و یکجانبه گرایی کشورهای غربی از منظر حقوق بینالملل و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
21 مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
22 مفهوم حاکمیت درهوانوردی بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
23 نقش آموزش زنان در محافظت از محیط زیست: با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
24 نگاهی به شیوه سنتی تقسیم آب قنات در شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
25 ویژگی های هنر در فرهنگ و تمدن اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه