دکتر یارمحمد قاسمی

دکتر یارمحمد قاسمی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه ایلام

دکتر یارمحمد قاسمی

Dr. YarMohammad Ghasemi

دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.